سید حسین هاشمی

دپارتمان حقوق (1380 - تاکنون)دکتر سیدحسین هاشمی (متولد ۱۳۴4، بابل) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (1374) و کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه مفید (1379) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه تهران (1388) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1363 با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر از سوى كنگره دین‌پژوهان در پنجمین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین از سوی وزارت ارشاد اسلامی در سال 1382 و انتخاب به‌عنوان پژوهشگر نمونه سال از سوى وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری (در هفته پژوهش) در سال 1381 است.

ارتباط

کتاب‌ها


مبانى فقهى و حقوقى مجمع تشخیص مصلحت نظام،1381، مركز مطالعات و پژوهش هاى حوزه علمیه قم، چاپ اول.

اصلاحات از چشم انداز امام على (ع)، 1381، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ ششم.

ارتداد و آزادى، 1384، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ دوم.

ترجمه کتاب ارتداد و آزادی به زبان مالایی توسط مترجم: ناصر دمیاتی با عنوان: MURTAD DAN KEBEBASAN FILSOFI, TEORI DAN APLIKASI 2012 ميلادي، (1390)، جامعه المصطفي،‌ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى و کالج اسلامی جاکارتا ایکاس پرس اندونزی (icaspress)، چاپ اول.

سلسله پژوهش های فقهی – حقوقی ج 6 (بخش مماثلت و تساوی در قصاص عضو)، 1387، معاونت آموزش قوه قضاییه، چاپ اول.

تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی، بهار 1390، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

ترجمه کتاب تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی به عربی با عنوان: الإرهاب بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ ترجمه و تحقیق: رعد الحجاج، 2014 م.، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي-بیروت، چاپ اول.

بررسی فقهی- حقوقی امور حسبیه، مصلحت و احکام حکومتی، 1397 ، انتشارات مجد، چاپ اول.

‌مقالات


گواهى زنان، پاییز 78، فصلنامه كتاب نقد ش. 12، علمی مروری.

بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، تابستان 80، نامه مفید ش. 26، علمی - پژوهشی.

جامعیت و كمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت، بهار 83، فصلنامه قبسات، ش. 32، علمی- ترویجی.

بررسی فقهى و حقوقى تجدید نظرخواهی و نقض آراى قضایى، بهار و تابستان 80، کاوشی نو در فقه، ش. 28-27، علمی مروری.

دختران، سن رشد و مسؤولیت كیفرى، بهار 83، فصلنامه كتاب زنان، ش. 23، علمی مروری.

قتل در فراش، ضرورت بازگشت قانون به فقه، بهار 84، فصلنامه كتاب زنان، ش. 27، علمی مروری.

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقى اسلام و كامن لا، مرداد و شهریور 80، رواق اندیشه ش. 2، علمی مروری.

نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی (نقد فقهی و حقوقی تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی)، بهار و تابستان 1386، فصلنامه کاوشی نو در فقه، ش. 52-51، علمی مروری.

روشهاى حقوقى صیانت از قانون اساسى، آبان 81، رواق اندیشه، ش. 11، علمی مروری.

نقد آراى كدیور در باره ادله شرعى ارتداد، مهر 82، رواق اندیشه، ش. 22، علمی مروری.

بررسى نظام برده دارى از دیدگاه اسلام، فرورین و اردیبهشت 81، رواق اندیشه، ش. 7، علمی مروری.

نگاهى به سن حق راى در انتخابات كشورهاى مختلف، دى 82، رواق اندیشه، ش. 25، علمی مروری.

فقر زدایى در نگاه حضرت على (ع)، اسفند 81، رواق اندیشه، ش. 15، علمی مروری.

حقوق سانسور در رسانه ها، اسفند 82، رواق اندیشه، ش. 27، علمی مروری.

جامعیت شریعت پیامبر گرامی اسلام (نقش مصلحت در تحقق جامعیت شریعت پیامبر)، پاییز 1385، فصلنامه اندیشه تقریب- ویژه نامه سال پیامبر اعظم، ش. 1، علمی مروری.

نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه، بهار 86، فصلنامه كتاب زنان، ش. 35، علمی مروری.

بررسی حق جبران خسارت زیان دیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی(مجموعه مقالات در بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجی ج 2)، بهمن 89، تهران- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مجموعه مقالات حقوق کیفری و جرم شناسی زمستان 88، دانشنامه جهان اسلام، ج13 دانشنامه.

نقدی بر ماده 638ق.م.ا. در جرم انگاری بدحجابی، پاییز 86، فصلنامه كتاب زنان، ش. 37، علمی - پژوهشی.

زنان و کودکان قربانی فرقه تروریستی منافقین، بهار 87، فصلنامه كتاب زنان، ش. 43، علمی - پژوهشی.

بررسی فقهی - حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسؤولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین المللی، بهار و تابستان 94، فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، ش. 103، علمی - پژوهشی.

مفهوم‌شناسی مصلحت و جایگاه آن در حقوق خانواده، بهار 94، فصلنامه حکومت اسلامی، ش. 75، علمی - پژوهشی.

قرآن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، بهار و تابستان 94، فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، ش. 2، علمی - پژوهشی.

حقوق و تکالیف نهضت‌های رهایی‌‌‌بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین‌الملل، تابستان 94، فصلنامه حقوق اسلامی، ش. 45، علمی - پژوهشی.

درنگی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال92، (مقاله مشترک با آقای محمدجواد اکبری)، پاییز 95، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، ش. 4، علمی – پژوهشی.

نقد فقهی –حقوقی استقلال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92، پاییزو زمستان 95، دوفصلنامه حقوق تطبیقی مفید، ش. 106، علمی – پژوهشی.

مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب النبی، (مقاله مشترک با آقای رحمان صبوحی)، بهاروتابستان 96، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، ش. 15، علمی - پژوهشی.

بررسی تطبیقی حمایت از مقدسات دینی در حقوق کیفری، (مجموعه مقالات حج اندیشه، هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان)، پاییز 1396، مجموعه مقالات- انتشارات دانشگاه مفید، یادنامه مرحوم دکتر قربان نیا.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر، (مقاله مشترک با خانم هدیه هدایت)، تابستان 96، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، ش. 19، علمی - پژوهشی.

ارتداد فکری با تاکید بر نظریه امام خمینی (قدس سره)، (مجموعه مقالات فقه تدبیر)، پاییز 96، مجموعه مقالات - انتشارات مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله موسوی اردبیلی(ره)، یادنامه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی.

بررسی جایگزین های حبس در نظام جزایی ایران با تاکید بر اصل تناسب (مقاله مشترک با آقای محمد دشتبانی- مستخرج از رساله دکتری)، تابستان 97، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل با مجوز خاص دانشگاه آزاد.

تسبیب در فقه و حقوق کیفری، زمستان 97، دایرة المعارف علوم جنایی - جلد سوم، نشر میزان، از ص 488 تا 517.

مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر، (مقاله مشترک با آقای کاظم میرزایی نژاد- مستخرج از رساله دکتری)، پاییز 97، فصلنامه اعتیادپژوهی، شماره 47، علمی – پژوهشی/ISC.

The proportionality of crime and punishment on children gradual criminal liability (مقاله مشترک با آقای محمد دشتبانی - مستخرج از رساله دکتری)، Especial 2018, No.15: 1840-1876 مجله خارجی: Opcion ISSN 1012-1587 ISSNe: 2477-9385

Status of Narcotic Drugs in Islamic Jurisprudence and Foundations of Islamic Laws، (مقاله مشترک با آقای کاظم میرزایی نژاد- مستخرج از رساله دکتری) 2018, 9: 401-424 Beijing Law Review DOI: 10.4236/blr.2018.93025 ISSN Online: 2159-4635 ISSN Print: 2159-4627

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی، (مقاله مشترک با آقای کریمی فیروزجایی- مستخرج از رساله دکتری)، پاییز 97، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 41، علمی پژوهشی (با مجوز خاص دانشگاه آزاد).

نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، (مقاله مشترک با خانم فرزانه مرادی- مستخرج از رساله دکتری)، مرداد و شهریور 98، دو ماهنامه آب و فاضلاب، شماره پیاپی 121، علمی – پژوهشی.

چالش های تقنینی نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 با تاکید بر زنای به عنف و با رعایت حقوق بشر در ایران، (مقاله مشترک با آقای هوشنگ فتحی)، دوره 13، 1398، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، علمی – پژوهشی.


‌طرح‌های پژوهشی


بررسى خسارت ناشى از بازداشت و حبس غیر قانونى، دانشگاه مفید، 1383، تعداد ص 70.

بررسى احراز رشد در مسؤولیت كیفرى اطفال، مركز تحقیقات فقهى قوه قضائیه، 1380، تعداد ص 120.

بررسی اصل167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مركز تحقیقات فقهى قوه قضائیه، 1379، تعداد ص 200.

سن مسؤوليت كيفرى کودکان: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و اسناد بین المللی، مركز یونیسف در ایران، پاییز 1391، تعداد ص 120.

سیستم قضایی اسلام (اصول حاکم بر دادرسی در اسلام)، دانشگاه مفید، 1395، تعداد ص 36.

- آیات الاحکام دانشگاه مفید (ره)، كارشناسى، سالهای 1384، 88 و 89؛
- حقوق جزای عمومی (1)، دانشگاه مفید (ره)، كارشناسى، سالهای 1384، 89 تا 97؛
- حقوق جزای عمومی (2)، دانشگاه مفید (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی اراک، كارشناسى، سالهای 1383، 85،89، 90، 91؛
- حقوق جزای عمومی (3)، دانشگاه مفید (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی اراک، كارشناسى، سالهای 1383، 86، 88 و 89 و 94 تا 97؛
- حقوق جزای اختصاصی (1)، دانشگاه مفید (ره)، كارشناسى، سالهای 1387، 88 تا 92؛
- حقوق جزای اختصاصی(2)، دانشگاه مفید (ره)، كارشناسى، سالهای 1386 و 88 و 92؛
- حقوق جزای اختصاصی (3)، دانشگاه مفید (ره) و مرکز قضا وابسته به قوه قضاییه، كارشناسى، سالهای 1387 تا 92؛
- متون حقوقی به زبان انگلیسی، مرکزجهانی المصطفی و دانشگاه آزاد اسلامی اراک واحد فراهان، كارشناسى، سالهای 1383 و ، 88 و 89؛
- حقوق تطبیقى، دانشكده هدى قم، كارشناسى، سال های 1384 تا 1386؛
- حقوق جزای عمومی، دانشکده مجمع جهانی اهل بیت، كارشناسى ارشد، سال 1385؛
- متون حقوقی به زبان انگلیسی، جامعه المصطفی و دانشگاه آزاد اراک، كارشناسى ارشد، سال 1388؛
- حقوق جزای اختصاصی1، دانشگاه مفید، كارشناسى ارشد، از سال 1388؛
- فقه کیفری، جامعة المصطفی، كارشناسى ارشد، سال 1390؛
- حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، دانشگاه مفید، كارشناسى ارشد، سالهای 1390، 91، 92، 93 و 94؛
- حقوق جزای عمومی 2، دانشگاه مفید، كارشناسى ارشد، سالهای 1390، 91؛
- متون حقوقی به زبان انگلیسی، دانشگاه مفید، كارشناسى ارشد، 91 تا 97؛
- حقوق جزای عمومی 1، دانشگاه مفید، كارشناسى ارشد، سالهای 1390 تا 97؛
- حقوق جزای اختصاصی 2، دانشگاه مفید، كارشناسى ارشد، سال1391؛
- حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه آزاد قم، دکتری، سال های 1393، 94، 95، 96، 97؛
- قواعد فقه کیفری، دانشگاه مفید، دکتری، 1391، 1392، 93 و 95؛
- متون حقوقی به زبان انگلیسی (زبان تخصصي پيشرفته)، دانشگاه آزاد قم، دکتری، سال 1392؛
- حقوق جزای عمومی، دانشگاه آزاد قم، دکتری، سال های 1393، 95، 97؛
- متون حقوقی به زبان انگلیسی، جامعه المصطفي (گروه فقه قضایی)، دکتری، سالهای 1389، 1393؛
- فقه (مكاسب)، حوزه علمیه امام سجاد (ع) قم، سال های 83-82 - پایه 9؛
- فقه (شرح لمعه)، حوزه علمیه فیضیه مازندران، سال 1375 - پایه 5؛
- فقه (شرح لمعه)، حوزه علمیه فیضیه مازندران، سال 1376 - پایه 6؛
- فقه جزایی، مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه، سل های 1385، 88، 89، 90، 95، 96 و97 - سطح 3
- متون حقوقی به زبان انگلیسی، مرکز تخصصی قضا، سالهای 1387 و 90- سطح 3.
- عضو كمیته علمى و عضو کمیسیون تخصصی رشد و مسؤولیت کیفری اولین كنگره بین المللى پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، تیرماه 1383 و 1383؛
- سردبیرى مجله رواق اندیشه از شماره 1 تا 51 (تا اسفند 84) به مدت پنج سال 1384-1380؛
- عضو شوراى سردبیرى مجله فارسی «اندیشه تقریب» (از شماره 1 تا 31)(از سال 1383 تا 1392) 1392-1383؛
- عضو شوراى سردبیرى مجله انگلیسی AL_TAQRIB (از شماره 4 تا 10)، 1388؛
- حكم تدریس رسمى از حوزه علمیه قم و داراى پرونده رسمى به عنوان استاد حوزه در مركز مدیریت حوزه علمیه قم، از سال 1375؛
- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبردی زنان، از سال 1388؛
- دبیری همایش «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان» در دانشگاه مفید، مهر 1390؛
- نماینده حوزه علمیه قم در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری از تیرماه 91 تا 96؛
- انتخاب کتاب تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی به عنوان کتاب شایسته تقدیر در کتاب سال حوزه 1391؛
- ریاست دپارتمان حقوق دانشگاه مفید از سال 1394 تا 1399؛
- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.

بین المللی


شرکت در اولین كنگره بین المللى پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «سن رشد و مسؤولیت کیفری»، تیر ماه 1383، تهران- سازمان پزشکی قانونی

سفر به کشور بلژیک به منظور شرکت در کنفرانس دانشگاه شهر گنت بلژیک و ارایه سخنرانی با موضوع: The Role of Shariah in Statutory Interpretation of the Iranian Criminal Law (نقش شریعت در تفسیر قانونی در حقوق کیفری ایران)، آبان 1388 (October 29-30, 2009)

سفر به کشور استرالیا به منظور شرکت در دوره زبان انگلیسی حقوق بشر (Protection Project- ENGLISH FOR HUMAN RIGHTS)، تیر 1389، July 18-July 31, 2010، Sydney University, Australia

شرکت در دومین نشست مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها با شورای اسقفهای سوئیس، ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «ارتداد و توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا(امریکا و انگلستان)»، 1385، تهران- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

شرکت در نشست استانبول - ترکیه، با موضوع: "Comparative Case Studies in Divorce Law: Enhancing Access to Justice for women and advancing legal reform" 26 و27 شهریور90 September 17-18, 2011 شرکت در نشست استانبول با موضوع: "Comparative Case Studies in Divorce Law: Enhancing Access to Justice for women and advancing legal reform" 28 و29 شهریور90 September 19-20

سفر به کشور هلند به منظور بازدید از دادگاه های بین المللی لاهه، (ICC و ICJ و ICTY) و شرکت در همایش دانشگاه آمستردام با موضوع: "International Conference on Incorporating Human Trafficking in Academic Instituions" 29 آبان تا 4 آذر 90 .November 20-26 2011

داخلی


ارائه مقاله به هم اندیشی حجاب با عنوان سیاست جنایی ایران در برخورد با مساله حجاب، اردیبهشت 1386 ، قم - دفتر تبلیغات اسلامی.

شرکت در سمینار حقوق تطبیقی و حقوق اسلامی دانشگاه مفید، و ارایه مقاله و سخنرانی با عنوان «نظارت قضایی در حقوق ایران»، 29 و 30 شهریور 89، قم- دانشگاه مفید.

ارایه سخنرانی علمی- تخصصی با عنوان «تروریسم از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی»، 30 آبان 89، قم - دانشگاه مفید.

شرکت در کرسی نظریه پردازی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مهر 1390، تهران.

شرکت در نشست علمی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، مبانی نظری و وجوه اشتراک و اختلاف» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ارایه سخنرانی با عنوان «حقوق غیرنظامیان در مخاصمات بین المللی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه»، زمستان 1390، قم - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

ارایه سخنرانی علمی درنشست تخصصی با عنوان «سن مسؤولیت کیفری» در دانشگاه مفید با همکاری مرکز یونیسف در ایران، 17/3/91، قم- دانشگاه مفید.

ارایه سخنرانی علمی درنشست تخصصی با عنوان «اهانت به مقدسات از دیدگاه فقه و حقوق بشر» در دانشگاه مفید 11/7/91 قم- دانشگاه مفید.

ارایه سخنرانی علمی درنشست تخصصی با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی سن رشد و مسؤولیت کیفری اطفال در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی» در دانشگاه مفید9/12/91 ، قم- دانشگاه مفید.

شرکت در کرسی آزاد اندیشی با عنوان «الزام های تقنین بر پایه فقه» به عنوان ناقد- نظریه پرداز: مرحوم دکتر ناصر قربان نیا 11/3/94، قم - دانشگاه مفید.

شرکت در دوره حقوق اتحاديه اروپا (در هشت جلسه) 16، 17، 20 و 21 شهریور 95، قم - دانشگاه مفید.

سخنرانی با عنوان حقوق بشر قربانیان تروریسم (برگزار کننده: مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم)، 26/7/95 ، قم- دانشگاه مفید

برگزاری کارگاه و سخنرانی در مدرسه تخصصی کلینیک حقوقی دانشگاه مفید با عنوان: مصالح کودکان در عرصه قانونگذاری، اجرا و رویه قضایی، 13/6/97، قم- دانشگاه مفید.

سخنرانی در نشست مفهوم تروريسم از منظر كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و فقه اماميه (برگزار کننده: مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید)، 27/9/97، قم - دانشگاه مفید.

حقوق جزا و جرم شناسی
روز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برگزیده دانشگاه مفید در سال 1381.

سفر به کشور آلمان (موسسه حقوق جزای بین الملل مکس پلانک فرایبورگ) به مدت 9 ماه به منظور فرصت مطالعاتی و نگارش پایان نامه دکتری 1387-1386. (2007-2008)