سید حسین هاشمی

دپارتمان حقوق (۱۳۸۰ - تاکنون)دکتر سیدحسین هاشمی (متولد ۱۳۴۴، بابل) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۴) و کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه تهران (۱۳۸۸) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۳ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر از سوى كنگره دین‌پژوهان در پنجمین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین از سوی وزارت ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۲ و انتخاب به‌عنوان پژوهشگر نمونه سال از سوى وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری (در هفته پژوهش) در سال ۱۳۸۱ است.

ارتباط

کتاب‌ها


مبانى فقهى و حقوقى مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۸۱، مركز مطالعات و پژوهش هاى حوزه علمیه قم، چاپ اول.

اصلاحات از چشم انداز امام على (ع)، ۱۳۸۱، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ ششم.

ارتداد و آزادى، ۱۳۸۴، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ دوم.

ترجمه کتاب ارتداد و آزادی به زبان مالایی توسط مترجم: ناصر دمیاتی با عنوان:

MURTAD DAN 2012-KEBEBASAN FILSOFI, TEORI DAN APLIKAS
(۱۳۹۰)، جامعه المصطفی،‌ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى و کالج اسلامی جاکارتا ایکاس پرس اندونزی (icaspress)، چاپ اول.

سلسله پژوهش های فقهی – حقوقی ج ۶ (بخش مماثلت و تساوی در قصاص عضو)، ۱۳۸۷، معاونت آموزش قوه قضاییه، چاپ اول.

تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی، بهار ۱۳۹۰، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

ترجمه کتاب تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی به عربی با عنوان: الإرهاب بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ ترجمه و تحقیق: رعد الحجاج، ۲۰۱۴ م.، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي- بیروت، چاپ اول.

بررسی فقهی - حقوقی امور حسبیه، مصلحت و احکام حکومتی، ۱۳۹۷ ، انتشارات مجد، چاپ اول.


‌مقالات


گواهى زنان، پاییز ۷۸، فصلنامه كتاب نقد ش. ۱۲، علمی مروری.

بررسى تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسى با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، تابستان ۸۰، نامه مفید ش. ۲۶، علمی - پژوهشی.

جامعیت و كمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت، بهار ۸۳، فصلنامه قبسات، ش. ۳۲، علمی- ترویجی.

بررسی فقهى و حقوقى تجدید نظرخواهی و نقض آراى قضایى، بهار و تابستان ۸۰، کاوشی نو در فقه، ش. ۲۸-۲۷، علمی مروری.

دختران، سن رشد و مسؤولیت كیفرى، بهار ۸۳، فصلنامه كتاب زنان، ش. ۲۳، علمی مروری.

قتل در فراش، ضرورت بازگشت قانون به فقه، بهار ۸۴، فصلنامه كتاب زنان، ش. ۲۷، علمی مروری.

جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقى اسلام و كامن لا، مرداد و شهریور ۸۰، رواق اندیشه ش. ۲، علمی مروری.

نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی (نقد فقهی و حقوقی تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی)، بهار و تابستان ۱۳۸۶، فصلنامه کاوشی نو در فقه، ش. ۵۲-۵۱، علمی مروری.

روشهاى حقوقى صیانت از قانون اساسى، آبان ۸۱، رواق اندیشه، ش. ۱۱، علمی مروری.

نقد آراى كدیور در باره ادله شرعى ارتداد، مهر ۸۲، رواق اندیشه، ش. ۲۲، علمی مروری.

بررسى نظام برده دارى از دیدگاه اسلام، فرورین و اردیبهشت ۸۱، رواق اندیشه، ش. ۷، علمی مروری.

نگاهى به سن حق راى در انتخابات كشورهاى مختلف، دى ۸۲، رواق اندیشه، ش. ۲۵، علمی مروری.

فقر زدایى در نگاه حضرت على (ع)، اسفند ۸۱، رواق اندیشه، ش. ۱۵، علمی مروری.

حقوق سانسور در رسانه ها، اسفند ۸۲، رواق اندیشه، ش. ۲۷، علمی مروری.

جامعیت شریعت پیامبر گرامی اسلام (ص) (نقش مصلحت در تحقق جامعیت شریعت پیامبر)، پاییز ۱۳۸۵، فصلنامه اندیشه تقریب - ویژه نامه سال پیامبر اعظم (ص)، ش. ۱، علمی مروری.

نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه، بهار ۸۶، فصلنامه كتاب زنان، ش. ۳۵، علمی مروری.

بررسی حق جبران خسارت زیان دیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی (مجموعه مقالات در بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجی - ج ۲)، بهمن ۸۹، تهران- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مجموعه مقالات حقوق کیفری و جرم شناسی زمستان ۸۸، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۳دانشنامه.

نقدی بر ماده ۶۳۸ق.م.ا. در جرم انگاری بدحجابی، پاییز ۸۶، فصلنامه كتاب زنان، ش. ۳۷، علمی - پژوهشی.

زنان و کودکان قربانی فرقه تروریستی منافقین، بهار ۸۷، فصلنامه كتاب زنان، ش. ۴۳، علمی - پژوهشی.

بررسی فقهی - حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسؤولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین المللی، بهار و تابستان ۹۴، فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، ش. ۱۰۳، علمی - پژوهشی.

مفهوم‌شناسی مصلحت و جایگاه آن در حقوق خانواده، بهار ۹۴، فصلنامه حکومت اسلامی، ش. ۷۵، علمی - پژوهشی.

قرآن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، بهار و تابستان ۹۴، فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، ش. ۲، علمی - پژوهشی.

حقوق و تکالیف نهضت‌های رهایی‌‌‌بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین‌الملل، تابستان ۹۴، فصلنامه حقوق اسلامی، ش. ۴۵، علمی - پژوهشی.

درنگی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در فقه امامیه (تبیین تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی سال۹۲، (مقاله مشترک با آقای محمدجواد اکبری)، پاییز ۹۵، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، ش. ۴، علمی – پژوهشی.

نقد فقهی – حقوقی استقلال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، پاییزو زمستان ۹۵، دوفصلنامه حقوق تطبیقی مفید، ش. ۱۰۶، علمی – پژوهشی.

مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب النّبی، (مقاله مشترک با آقای رحمان صبوحی)، بهار و تابستان ۹۶، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، ش. ۱۵، علمی - پژوهشی.

بررسی تطبیقی حمایت از مقدسات دینی در حقوق کیفری، (مجموعه مقالات حج اندیشه، هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان)، پاییز ۱۳۹۶، مجموعه مقالات - انتشارات دانشگاه مفید، یادنامه مرحوم دکتر قربان نیا.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر، (مقاله مشترک با خانم هدیه هدایت)، تابستان ۹۶، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، ش. ۱۹، علمی - پژوهشی.

ارتداد فکری با تاکید بر نظریه امام خمینی (قدس سره)، (مجموعه مقالات فقه تدبیر)، پاییز ۹۶، مجموعه مقالات - انتشارات مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره)، یادنامه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی.

بررسی جایگزین های حبس در نظام جزایی ایران با تاکید بر اصل تناسب (مقاله مشترک با آقای محمد دشتبانی - مستخرج از رساله دکتری)، تابستان ۹۷، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل با مجوز خاص دانشگاه آزاد.

تسبیب در فقه و حقوق کیفری، زمستان ۹۷، دایرة المعارف علوم جنایی - جلد سوم، نشر میزان، از ص ۴۸۸ تا ۵۱۷.

مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر، (مقاله مشترک با آقای کاظم میرزایی نژاد - مستخرج از رساله دکتری)، پاییز ۹۷، فصلنامه اعتیادپژوهی، شماره ۴۷، علمی – پژوهشی/ISC.

مقاله مشترک با آقای محمد دشتبانی - مستخرج از رساله دکتری
The proportionality of crime and punishment on children gradual criminal liability - Especial 2018, No.15: 1840-1876 Opcion - ISSN 1012-1587 - ISSNe: 2477-9385

مقاله مشترک با آقای کاظم میرزایی نژاد - مستخرج از رساله دکتری
Status of Narcotic Drugs in Islamic Jurisprudence and Foundations of Islamic Laws، 2018, 9: 401-424 Beijing Law Review DOI: 10.4236/blr.2018.93025 - ISSN Online: 2159-4635 - ISSN Print: 2159-4627

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی، (مقاله مشترک با آقای کریمی فیروزجایی - مستخرج از رساله دکتری)، پاییز ۹۷، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره ۴۱، علمی پژوهشی (با مجوز خاص دانشگاه آزاد).

نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، (مقاله مشترک با خانم فرزانه مرادی - مستخرج از رساله دکتری)، مرداد و شهریور ۹۸، دو ماهنامه آب و فاضلاب، شماره پیاپی ۱۲۱، علمی – پژوهشی.

چالش های تقنینی نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تاکید بر زنای به عنف و با رعایت حقوق بشر در ایران، (مقاله مشترک با آقای هوشنگ فتحی)، دوره ۱۳، ۱۳۹۸، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، علمی – پژوهشی.

مبانی و قلمرو آموزه‌های کیفرشناسی نوین در زمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا (مقاله مشترک با آقای داودی سالستانی- مستخرج از رساله دکتری)، پاییز و زمستان ۹۸، فصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، شماره ۱۴، علمی – پژوهشی

JURISPRUDENTIAL AND LEGAL ANALYSIS OF WMDS, PROLIFERATION AND APPLICATION PROHIBITION, EMPHASISING ON BIOENVIRONMENTAL IMPACTS, (مقاله مشترک با آقای خدادادجلالی و دکتر میرمحمدی- مستخرج از رساله دکتری), Vol.4- 2019, ID: 91S2564, Journal of Organizational Behavior research, ISSN: 2528-9705, ISI نمایه شده در

بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیان دیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی، پاییز و زمستان ۹۸، دوفصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق، شماره ۵۰، علمی – پژوهشی

مبانی فقهی-حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی (مقاله مشترک با خانم فرزانه مرادی- مستخرج از رساله دکتری)، بهار ۱۳۹۸، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی، با مجوز خاص دانشگاه آزاد

حقوق شهروندی متهمین جرایم تروریستی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (مقاله مشترک با آقای محسن کهندانی و…- مستخرج از رساله دکتری)، پاییز ۱۳۹۸، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، با مجوز خاص دانشگاه آزاد، نمایه شده در ISC

بررسی تبعات اثرگذاری کیفرشناسی نوین بر نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر آموزه‌های فقهی (مقاله مشترک با آقای داودی سالستانی و دکتر دارابی- مستخرج از رساله دکتری)، تابستان ۱۳۹۹، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره ۲، با مجوز خاص دانشگاه آزاد

رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی (مقاله مشترک با آقای بهروز ساکی و دکتر میرخلیلی- مستخرج از رساله دکتری)، پاییز ۱۳۹۹، فصلنامه پژوهشهای اخلاقی، دوره یازدهم، علمی – پژوهشی

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه واهل سنت (مقاله مشترک با آقای مصطفی بخرد)، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، دوفصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، دوره هفتم، شماره ۲، علمی – پژوهشی

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان (مقاله مشترک با آقای محسن کهندانی و…- مستخرج از رساله دکتری)، زمستان۱۳۹۷، فصلنامه تعالی حقوق، دوره ۴، شماره ۲، علمی – پژوهشی

توجیهات مجازاتهای اجتماعی از منظر حقوق شهروندی، (مقاله مشترک با آقای مهدی شعبانزاده و…- مستخرج از رساله دکتری)، ۱۳۹۹، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، علمی – پژوهشی

اولویت‌بندی سیاست‌های جنایی عرضه محور در مقابله با مواد مخدر (مورد مطالعه: شهرستان مرزی سردشت) (مقاله مشترک با خانم زهرا آهنگری و…- مستخرج از رساله دکتری)، بهار ۱۴۰۰، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال دهم، شماره ۳۶، علمی – پژوهشی

حدود و ثغور حقوق و آزادیهای بنیادین با جرائم علیه امنیت ملی از نظر حقوق کیفری اسلام (مقاله مشترک با خانم محدثه هاشمیان و…- مستخرج از رساله دکتری)، زمستان ۱۴۰۰، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه نوآوری حقوق، علمی – پژوهشی

تاثیر ارزشهای اجتماعی بر تحول مجازات با تاکید بر جفرافیای فرهنگی (مقاله مشترک با خانم حدیث سادات حسینی و…)، تابستان ۱۴۰۱، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای، سال دوازدهم، شماره ۳، علمی – پژوهشی

راهکارهای رفع چالشهای رویه قضایی در برخورد با جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای سایبر (مقاله مشترک با آقای حبیب الله محمدی فرد و…)، خرداد ۱۴۰۱، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره ۳، علمی – پژوهشی

نقد فقهی و حقوقی تترس و اجتناب از طاغوت در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری (مقاله مشترک با خانم شیما اسماعیل زاده- مستخرج از رساله دکتری)، زمستان ۱۴۰۰، ش۳۷، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، علمی – پژوهشی

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران (مقاله مشترک با آقای احمدعلی محمودی- مستخرج از رساله دکتری)، آبان ۱۴۰۱، دوفصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، دوره نهم، ش۱۸، علمی – پژوهشی

اسس مشروعیة المقاومة المسلحة فی القانون الدولی العام (مقاله مشترک با آقای قاسم محمد فرج العلک- مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه قم)، کانون الاول، ۲۰۲۳م. /۱۴۴۵ه.، مجلة الجامعة العراقیة، العدد ۶۴/۳ ، تسلسل ۲۷، الصفحات: ۲۹۰/۳۰۳، علمی – پژوهشی

الحمایة القانونیة لاجراءات تسلیم المجرمین فی التشریع العراقی (مقاله مشترک با آقای احمد فاضل عباس الساعدی- مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه قم)، https://www.iasj.net/iasj/article/297529، ۲۰۲۳م. ISSN: ۳۰۰۶-۷۶۷۷، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کوفه العدد ۵۷/۱، الصفحات: ۴۲۹/۳۹۱، علمی – پژوهشی

التعاون بین الدول فی موضوع تسلیم المجرمین و تطبیقاته فی الاتفاقیات الدولیة (مقاله مشترک با آقای احمد فاضل الساعدی- مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه قم)، تشرین الثانی، ۲۰۲۳م. /۱۴۴۵ه. جماد الاول، مجلة الجامعة العراقیة، العدد ۶۲/۳، الصفحات: ۲۲۹/۲۳۶، علمی – پژوهشی

مصادر ادویة طبیب الاعشاب و مسؤولیته الجنائیة فی القانون العراقیة والمصری (مقاله مشترک با خانم مریم نمر هاشم- مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه قم)، ایار ۲۰۲۳م. /۱۴۴۵ه.، شوال،مجلة الجامعة العراقیة، العدد ۵۹/۳، الصفحات: ۲۸۴/۲۵۹، علمی – پژوهشی

دور السیاسة الجنائیة الدولیة فی حمایة البیئة (مقاله مشترک با آقای محمد خضیر کریم الصباحی- مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه قم)، تموز ۲۰۲۳م.، مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة (جامعة واسط)، العدد ۵۰/۱، الصفحات: ۳۷۹/۳۶۴، علمی – پژوهشی

بررسی تطبیقی قاعده احسان در فقه و حقوق کیفری ایران، پاییز وزمستان ۱۴۰۲، دوفصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، دوره دهم، ش ۲۰، علمی – پژوهشی


‌طرح‌های پژوهشی


بررسى خسارت ناشى از بازداشت و حبس غیر قانونى، دانشگاه مفید، ۱۳۸۳، تعداد ص ۷۰.

بررسى احراز رشد در مسؤولیت كیفرى اطفال، مركز تحقیقات فقهى قوه قضائیه، ۱۳۸۰، تعداد ص ۱۲۰.

بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مركز تحقیقات فقهى قوه قضائیه، ۱۳۷۹، تعداد ص ۲۰۰.

سن مسؤوليت كيفرى کودکان: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و اسناد بین المللی، مركز یونیسف در ایران، پاییز ۱۳۹۱، تعداد ص ۱۲۰.

سیستم قضایی اسلام (اصول حاکم بر دادرسی در اسلام)، دانشگاه مفید، ۱۳۹۵، تعداد ص ۳۶.

آیات الاحکام دانشگاه مفید (ره)، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۴.۸۸ و ۸۹؛

حقوق جزای عمومی (۱)، دانشگاه مفید (ره)، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳؛

حقوق جزای عمومی (۲)، دانشگاه مفید (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی اراک، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۳.۸۵، ۸۹.۹۰، ۹۱؛

حقوق جزای عمومی (۳)، دانشگاه مفید (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی اراک، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۳.۸۶، ۸۸ و ۸۹ و ۹۴ تا ۹۷؛

حقوق جزای اختصاصی (۱)، دانشگاه مفید (ره)، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۷.۸۸ تا ۹۲؛

حقوق جزای اختصاصی (۲)، دانشگاه مفید (ره)، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۶ و ۸۸ و ۹۲؛

حقوق جزای اختصاصی (۳)، دانشگاه مفید (ره) و مرکز قضا وابسته به قوه قضاییه، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۷ تا ۹۲؛

متون حقوقی به زبان انگلیسی، مرکزجهانی المصطفی و دانشگاه آزاد اسلامی اراک واحد فراهان، کارشناسی، سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳؛

حقوق تطبیقی، دانشکده هدی قم، کارشناسی، سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶؛

حقوق جزای عمومی، دانشکده مجمع جهانی اهل بیت، کارشناسی ارشد، سال ۱۳۸۵؛

متون حقوقی به زبان انگلیسی، جامعه المصطفی و دانشگاه آزاد اراک، کارشناسی ارشد، سال ۱۳۸۸؛

حقوق جزای اختصاصی۱، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، از سال ۱۳۸۸؛

فقه کیفری، جامعة المصطفی، کارشناسی ارشد، سال ۱۳۹۰؛

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲؛

حقوق جزای عمومی ۲، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲؛

متون حقوقی به زبان انگلیسی، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲؛

حقوق جزای عمومی ۱، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، سالهای ۱۳۹۰ تا ۹۷؛

حقوق جزای اختصاصی ۲، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، سال۱۳۹۱؛

حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه آزاد قم، دکتری، سال‌های ۱۳۹۳.۹۴، ۹۵.۹۶، ۹۷؛

قواعد فقه کیفری، دانشگاه مفید، دکتری، ۱۳۹۱.۱۳۹۲، ۹۳ و ۹۵؛

متون حقوقی به زبان انگلیسی (زبان تخصصی پیشرفته)، دانشگاه آزاد قم، دکتری، سال ۱۳۹۲؛

حقوق جزای عمومی، دانشگاه آزاد قم، دکتری، سال‌های ۱۳۹۳.۹۵، ۹۷؛

متون حقوقی به زبان انگلیسی، جامعه المصطفی (گروه فقه قضایی)، دکتری، سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳؛

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹.

فقه (مکاسب)، حوزه علمیه امام سجاد (ع) قم، سال‌های ۸۳-۸۲ - پایه ۹؛

فقه (شرح لمعه)، حوزه علمیه فیضیه مازندران، سال ۱۳۷۵ - پایه ۵؛

فقه (شرح لمعه)، حوزه علمیه فیضیه مازندران، سال ۱۳۷۶ - پایه ۶؛

فقه جزایی، مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه، سل‌های ۱۳۸۵.۸۸، ۸۹.۹۰، ۹۵.۹۶ و۹۷ - سطح ۳؛

متون حقوقی به زبان انگلیسی، مرکز تخصصی قضا، سالهای ۱۳۸۷ و ۹۰- سطح ۳.

عضو كمیته علمى و عضو کمیسیون تخصصی رشد و مسؤولیت کیفری اولین كنگره بین المللى پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، تیرماه ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳؛

سردبیرى مجله رواق اندیشه از شماره ۱ تا ۵۱ (تا اسفند ۸۴) به مدت پنج سال ۱۳۸۴-۱۳۸۰؛

عضو شوراى سردبیرى مجله فارسی «اندیشه تقریب» (از شماره ۱ تا ۳۱)(از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۳۹۲-۱۳۸۳؛

عضو شوراى سردبیرى مجله انگلیسی AL_TAQRIB (از شماره ۴ تا ۱۰)، ۱۳۸۸؛

حكم تدریس رسمى از حوزه علمیه قم و داراى پرونده رسمى به عنوان استاد حوزه در مركز مدیریت حوزه علمیه قم، از سال ۱۳۷۵؛

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبردی زنان، از سال ۱۳۸۸؛

- دبیری همایش «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان» در دانشگاه مفید، مهر ۱۳۹۰؛

نماینده حوزه علمیه قم در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری از تیرماه ۹۱ تا ۹۶؛

انتخاب کتاب تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی به عنوان کتاب شایسته تقدیر در کتاب سال حوزه ۱۳۹۱؛

ریاست دپارتمان حقوق دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.

عضو هیات تحریریه مجله پژوهشی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۸

بین المللی


شرکت در اولین كنگره بین المللى پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «سن رشد و مسؤولیت کیفری»، تیر ماه ۱۳۸۳، تهران- سازمان پزشکی قانونی.

سفر به کشور بلژیک به منظور شرکت در کنفرانس دانشگاه شهر گنت و ارائه سخنرانی با موضوع:
The Role of Shariah in Statutory Interpretation of the Iranian Criminal Law - 2009
(نقش شریعت در تفسیر قانونی در حقوق کیفری ایران)، آبان ۱۳۸۸

(Protection Project- ENGLISH FOR HUMAN RIGHTS)، Sydney University, Australia - 2010

شرکت در دومین نشست مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها با شورای اسقفهای سوئیس، ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «ارتداد و توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا(امریکا و انگلستان)»، ۱۳۸۵، تهران- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

شرکت در نشست استانبول - ترکیه، با موضوع:
"Comparative Case Studies in Divorce Law: Enhancing Access to Justice for women and advancing legal reform" - 2011

سفر به کشور هلند به منظور بازدید از دادگاه های بین المللی لاهه، (ICC و ICJ و ICTY) و شرکت در همایش دانشگاه آمستردام با موضوع:
"International Conference on Incorporating Human Trafficking in Academic Instituions" - 2011


داخلی


ارائه مقاله به هم اندیشی حجاب با عنوان سیاست جنایی ایران در برخورد با مساله حجاب، اردیبهشت ۱۳۸۶ ، قم - دفتر تبلیغات اسلامی.

شرکت در سمینار حقوق تطبیقی و حقوق اسلامی دانشگاه مفید، و ارایه مقاله و سخنرانی با عنوان «نظارت قضایی در حقوق ایران»، ۲۹ و ۳۰ شهریور ۸۹، قم- دانشگاه مفید.

ارایه سخنرانی علمی- تخصصی با عنوان «تروریسم از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی»، ۳۰ آبان ۸۹، قم - دانشگاه مفید.

شرکت در کرسی نظریه پردازی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مهر ۱۳۹۰، تهران.

شرکت در نشست علمی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، مبانی نظری و وجوه اشتراک و اختلاف» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ارایه سخنرانی با عنوان «حقوق غیرنظامیان در مخاصمات بین المللی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه»، زمستان ۱۳۹۰، قم - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

ارایه سخنرانی علمی درنشست تخصصی با عنوان «سن مسؤولیت کیفری» در دانشگاه مفید با همکاری مرکز یونیسف در ایران، ۱۷/۳/۹۱، قم- دانشگاه مفید.

ارایه سخنرانی علمی درنشست تخصصی با عنوان «اهانت به مقدسات از دیدگاه فقه و حقوق بشر» در دانشگاه مفید ۱۱/۷/۹۱ قم- دانشگاه مفید.

ارایه سخنرانی علمی درنشست تخصصی با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی سن رشد و مسؤولیت کیفری اطفال در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی» در دانشگاه مفید۹/۱۲/۹۱ ، قم- دانشگاه مفید.

شرکت در کرسی آزاد اندیشی با عنوان «الزام های تقنین بر پایه فقه» به عنوان ناقد- نظریه پرداز: مرحوم دکتر ناصر قربان نیا ۱۱/۳/۹۴، قم - دانشگاه مفید.

شرکت در دوره حقوق اتحاديه اروپا (در هشت جلسه) ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ شهریور ۹۵، قم - دانشگاه مفید.

سخنرانی با عنوان حقوق بشر قربانیان تروریسم (برگزار کننده: مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم)، ۲۶/۷/۹۵ ، قم- دانشگاه مفید

برگزاری کارگاه و سخنرانی در مدرسه تخصصی کلینیک حقوقی دانشگاه مفید با عنوان: مصالح کودکان در عرصه قانونگذاری، اجرا و رویه قضایی، ۱۳/۶/۹۷، قم- دانشگاه مفید.

سخنرانی در نشست مفهوم تروريسم از منظر كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و فقه اماميه (برگزار کننده: مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید)، ۲۷/۹/۹۷، قم - دانشگاه مفید.

ارائه تحقیق در کرسی علمی ترویجی با عنوان بررسی فقهی و حقوقی شرط رشد و سن مسوولیت کیفری، ناقدان: دکتر احمد حاجی ده آبادی و دکتر محمدی جورکویه (برگزار کننده: مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید)، دانشگاه مفید، ۱۳۹۸

ارایه سخنرانی با عنوان «برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران در تطبیق با مبانی فقهی با تاکید بر مجازات معتاد به قتل غیرمسلمان»، دانشگاه مفید، ۱۴۰۱
بررسی فقهی و حقوقی مجازات معتاد به قتل اهل ذمه (غیرمسلمان محقون الدم)
عدم پذیرش مرور زمان در تعزیرات منصوص شرعی

بررسی فقهی و حقوقی قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم تعزیری منصوص و حدود
حقوق جزا و جرم شناسی

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برگزیده دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۱.

سفر به کشور آلمان (موسسه حقوق جزای بین الملل مکس پلانک فرایبورگ) به مدت ۹ ماه به منظور فرصت مطالعاتی و نگارش پایان نامه دکتری ۱۳۸۷-۱۳۸۶ (۲۰۰۷-۲۰۰۸).