ناصر قربان نیا 

دپارتمان حقوق (۱۳۸۰-۱۳۹۴)دکتر ناصر قربان نیا میرک محلّه (متولد ۱۳۴۳، رودسر) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید بود. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۲)، کارشناسی ارشد «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۶) و دكتری «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۸۵) گذراند. ایشان همچنین افزون بر تحصیل در دانشگاه، دروس حوزی را با ورود به حوزه علمیه قم آغاز و سالها در دوره های خارج فقه و اصول شرکت می کردند.
برخی از افتخارات ایشان: انتخاب کتاب اخلاق و حقوق بین الملل به عنوان رتبه اول در جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹؛ انتخاب کتاب «عدالت حقوقی» به عنوان رتبه دوم در جشنواره کتاب سال ۸۲ و کسب عنوان پژوهشگر برتر کشورى، استانی و دانشگاهی در سال های متوالی ۸۱، ۸۲ ، ۸۳ .
این استاد گرانقدر سرانجام در فاجعه منا به تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۴ و در سرزمین وحی جان به جان آفرین تسلیم کرده و روح ملکوتی اش در جوار حضرت حق جای گرفت.

کتاب‌هاترجمه: التشریع الجنائی الاسلامی: حقوق جزای اسلامی نوشته عوده عبدالقادر جلد اول

ترجمه:‌ التشریع الجنائی الاسلامی: حقوق جزای اسلامی نوشته عوده عبدالقادر جلد دوم

اخلاق و حقوق بین الملل

عدالت حقوقی

آزادی عقیده دینی در اسلام

اصول حاکم بر حقوق کیفری

بازپژوهی حقوق زن ۱

بازپژوهی حقوق زن ۲

کتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

تامل در فقه؛ تحول در حقوق

ملاحظاتی پیرامون قانون مجازات اسلامی ۹۲ «نقد و بررسی فقهی، حقوقی»

‌مقالات


آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اگر عشق فراگیر می شد، نیازی به عدالت نبود

الفقه و الحقوق الدولى

اندیشه: تحدید حقوق و آزادیها

ایران و گفتگوی تمدن ها

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح خارج از رحم

بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

تاملى بر حبس به سبب تاخیر در استیفاء قصاص

تبیینی از نظام حقوقی ایران

تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری

جایگاه نهادهای حقوقی در عصر ظهور

چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشر دوستانه

حقوق اقلیت ها، تابعیت و شهروندى

حقوق بشر در گفتگو با دکتر قربان نیا

حقوق بین الملل بشر دوستانه

حقوق ترجمان اخلاق

حقوق جنگ در اسلام (۱)

حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین تکوین یافته از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی به رحم زنی دیگر

زن و حق گواهی دادن

زن و قانون مجازات

شخصیت حقوقی سازمان های بین المللى

عدالت و حقوق

عدالت و حقوق بشر

عدالت، ارزش نخست

فقه و حقوق بین الملل

فلسفه العقوبات

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات ها در فقه کیفرى

فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسلام (به زودی)

قرائت های گوناگون از حقوق طبیعى

ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی بقاء یا حذف

مبانی نظری ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به زنان

مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

مصاحبه علمی مفصل « در بیست صفحه» پیرامون تدوین حقوق زنان

مطالعه اى پیرامون مسئوولیت مدنى دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

معرفى کتاب و نشریات – اخلاق و حقوق بین الملل

مواجهه با تروریسم رویکرد نظامى سیاسى و یا حقوقى

موضع ایران در قبال معاهدات حقوق بشری (خلاصه کنوانسیون رفع انحاء تبعیض علیه زنان)

نسبت میان عدالت و حقوق بشر

نقد و بررسی کتاب « در هوای حق و عدالت» دکتر موحد

نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به یک ترجمه « کتاب فرهنگ حقوق بین الملل»

نگاهى به فقر از منظر جرم شناسى

نهضت دفاع از حقوق زن

هماهنگ سازی لزوم قراردادها و اصل عدالت

تدریس دورس زیر در دانشگاه های مفید، شهید بهشتی و ...

حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق مخاصمات بین المللی و ...
معاون پژوهشی دانشگاه مفید؛

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید.

بین المللی


شرکت در همایش های علمی بیش از 15 کشور جهان در زمینه های حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اسلام

داخلیحقوق بین الملل

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

حقوق اسلام