محمد حبیبی‌مُجنده

دپارتمان حقوق (۱۳۷۸- تاکنون)دکتر محمد حبیبی‌مُجنده (متولد ۱۳۴۴، مشکین‌شهر) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران (۱۳۶۸)، کارشناسی ارشد «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۷) و دكتری «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه‌ شهید بهشتی (۱۳۸۴) گذرانده‌اند. ایشان همچنین افزون بر تحصیل در دانشگاه، در دوره‌های مختلف دروس حوزه علمیّه نیز شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب ترجمۀ کتاب «چشم‌اندازی به توسعه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر در سال ۱۳۸۸ و انتخاب ترجمۀ کتاب «وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر در سال ۱۳۸۶ است.

ارتباط

کتاب‌ها


حبیبی مجنده، محمد (۱۳۹۴)، مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعامل­ ها و تعارض ­ها، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه مفید.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۸)، چشم­اندازی به توسعه میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متیو سی آر کریون (نویسنده)، قم، انتشارات دانشگاه مفید.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۰)، خلاصه مقالات اولین همایش بین ­المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفت­وگوی تمدن­ها، قم، دانشگاه مفید.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۲) خلاصه مقالات دومین همایش بین ­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۶)، وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین ­الملل، لکس تاکن برگ (نویسنده)، تهران، انتشارات شهر دانش.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۴)، دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده: ماهیت، ساختار، محسن محبی (نویسنده)، تهران، انتشارات فردافر.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم)، (۱۳۹۰)، حقوق بین ­الملل دریاها، لویس بی سوهن، کریستن گوستافسون یوراس، جان ای نویز، اریک فرانکس(نویسندگان)، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۹۲)، داوری تجاری بین­ المللی تطبیقی، جولیان دی ام لو، لوکاس ای میستلیس، استفان ام کرول(نویسندگان)، قم، انتشارات دانشگاه مفید.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۹۰)، حقوق بین ­الملل اقتصادی، آندریاس اف لونفلد (نویسنده)، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.


‌مقالات


حبیبی مجنده، محمد (۱۳۷۹)، «مبانی فلسفی حقوق بشر»، مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، دوره ۶، شماره ۲، شماره پیاپی ۲۲، ص۱۲۴-۹۳.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۹۱)، «هم افزایی کپی رایت و آزادی بیان»، دو فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال نهم، شماره ۹۷، ص ۴۷- ۶۶.

حبیبی مجنده، محمد و اردشیر امیرارجمند (۱۳۸۴)، «جایگاه مالکیت معنوی در نظام بین­المللی حقوق بشر»، مجله علمی - پژوهشی نامه مفید، سال؟؟، شماره ۲، ص۲۴-۳.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۶)، «تنوع نظریه­ های توجیهی مالکیت معنوی»، مجله علمی - پژوهشی فقه و حقوق، سال چهارم، شماره ۱۳، ص ۴۲-۹.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۹۵)، «حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»، مجله علمی - پژوهشی حقوق پزشکی، سال ؟؟، شماره ؟؟، ص ۷-۳۷.

حبیبی مجنده، محمد و علیرضا روستایی (۱۳۹۱)، «بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین»، دو فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال دهم، شماره ۲، ص ۶۸- ۸۴.

حبیبی مجنده، محمد و صادق جعفرزاده درابی (۱۳۹۲)، «تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش­ های زیست محیطی آب توازن کشتی ­ها»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال نهم، شماره ۱۰۰، ص ۱۲۹- ۱۴۶.

حبیبی مجنده، محمد و مهدی عبدالمالکی (۱۳۹۳) «وضعیت حقوقی کشتی­ های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب»، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش حقوق عمومی، سال۱۵، شماره ۴۱، ص۱۴۱-۱۱۵.

حبیبی مجنده، محمد و سید علی حسینی آزاد و الناز رحیم خویی (۱۳۹۳)، «نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت­ها در آیینه­ ی حقوق بین­ الملل و رأی ۲۰۱۲ دیوان بین­ المللی دادگستری»، مجله علمی - پژوهشی حقوقی بین­ المللی، شماره ۵۱، ص۹۶-۶۷.

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۴)، «حقوق بشر و نیازهای بشر»، عمر دهبور (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص ۶۱-۶۷؛

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۴)، « آیا حقوق بشری وجود دارد؟» ، آلن گیورث (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول،ص ۱۴۹-۱۵۸؛

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۴، «سازش میان جهان­شمولی و تنوع در نظام بین ­المللی حقوق بشر: چارچوبی نظری و روش شناختی»، اوا برمز (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص ۲۶۵-۲۸۰؛

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۴)، «حقوق بشر، دین و سکولاریسم»، مایکل فریمن (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین­ المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص ۳۸۹-۴۰۲؛

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۴)، «اعلامیه جهانی حقوق بشر: لیبرالیسم و اجمال متداخل بین ­المللی»، جک دانلی (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین ­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص ۷۲۷-۷۴۸؛

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۸۲)، «حقوق بشر جهان شمول و فرهنگ­ های خاص»، مایکل فریمن (نویسنده)، مجله ناقد، شماره ۲، ص ۱۲۱-۱۳۶؛

حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (۱۳۷۹)، «حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود؛ مبنای صلح در خاورمیانه»، هانس کوچلر (نویسنده)، فصلنامه مطالعات فلسطین، سال اول، شماره ۴، ۱۳۷۹، ص ۷۵-۹۴؛

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۳)، «حقوق علیه حقوق: نقدی کوتاه بر رویکردی اسلامی - ایرانی به حقوق بشر»، مجله ناقد، سال اول، شماره ۲، ص۷۶-۵۹.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۶)، «بُعد جمعی حق بر دین»، ارائه در چهارمین همایش بین­ المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، قم، دانشگاه مفید، (ارائه به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۲۰۰۶)، «تعارض فراصلاحیتی حقوق بشر»، همایش بین ­المللی تعارض حقوق بشر، بلژیک: گنت.(ارائه به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۶)، «حق بر سلامتی در نظام بین ­المللی حقوق بشر»، دوفصلنامه حقوق بشر، سال دوم، شماره ۱، جلد دوم، ص ۷- ۳۸.

حبیبی مجنده، محمد، مهدی عبدالمالکی و سیده زهرا موسوی انزهایی (۱۳۹۱)، «تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش»، دوفصلنامه حقوق بشر، شماره ۱۳، جلد هفتم، ص ۳- ۲۴.

حبیبی مجنده، محمد (۲۰۱۰)، «حق آزادی از فقر به مثابه حقی بشری»، همایش حقوق بشر و اقتصاد، ایتالیا: سیراکوزا، موسسه مطالعات حقوق جزا و جرم­شناسی، (ارائه به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۵)، «اخلاق زیستی، فناوری زیستی و حقوق مالکیت معنوی»، همایش بین­ المللی اخلاق زیستی، تهران (ارائه به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۲۰۰۸)، «طلاق در سه ضلعی حقوق بشر، فقه و حقوق ایران»، موسسه حقوق تطبیقی و بین ­الملل، انگلستان: لندن، (ارائه به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۶)، «زنان و صلح و امنیت بین ­المللی»، همایش زنان و صلح، تهران.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۴)، «سخنرانی در باب حقوق اقتصادی و اجتماعی»، همایش بین­ المللی حقوق بشر و دین، هند: دهلی نو، (به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۲۰۰۷)، «حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران»، همایش بین ­المللی حریم خصوصی و حقوق، موسسه حقوق تطبیقی و بین ­الملل، انگلستان: لندن، (ارائه به زبان انگلیسی).

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۹۴)، «توافق وین؛ نهالی در برابر توفا ن ها»، ماهنامه صنعت و توسعه، سال هشتم، شماره ۸۶، ص ۲۲.

حبیبی مجنده، محمد و مرضیه دیرباز(۱۳۹۲)، «دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه ­دیده در مراحل محاکمه»، فصلنامه علمی - ترویجی تعالی حقوق، سال چهارم، شماره ۲، ص ۱۶۱- ۱۸۲.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۹۱)، «تحریم اقتصادی یک­جانبه و اصل حاکمیت دولت­ ها»، در: مجموعه مقالات اهدایی به­ مقام علمی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی تحت عنوان: جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن ۲۱، تهران، انتشارات شهردانش.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۹۰)، «داوری پذیری اختلافا‌ت‌ نا‌شی‌ از حقوق‌ ما‌لکیت‌ معنوی»، مجموعه مقالات همایش یک­صدمین سال تأسیس نهاد داوری در ایران، تهران، انتشارات شهردانش.

حبیبی مجنده، محمد (۱۳۸۵)، «حق بر توسعه و منابع طبیعی»، همایش بین­ المللی منابع طبیعی و حل تعارض، دانشگاه تهران و موسسه ماکس پلانک، (ارائه به زبان انگلیسی).

Habibi Mojandeh, Mohammad (2014), "Seting Aside Arbitral Awards:Iranian law and Model Law Compared", Uluslararasi Ticaret ve Tahkim hukuku dergisi, pp.225-248.

تدریس دروس: حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق دریاها، حقوق مالکیت فکری، متون حقوقی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فلسفه حقوق، حقوق تجارت بین الملل و ... از سال ۱۳۷۵ تاکنون در دانشگاه های مفید، آزاد، قم، پردیس تهران و ...

مدیر گروه­ های حقوق بین­ الملل، حقوق بشر و حقوق عمومی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید؛ ۱۳۹۵- ۱۳۹۸؛

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰؛

عضو هیات تحریریه مجله نامه مفید، دانشگاه مفید؛

عضو هیات تحریریه دوفصلنامه حقوق بشر مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید؛ ۱۳۹۵- ادامه دارد؛

عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید؛ ۱۳۸۲ -ادامه دارد؛

عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید؛ ۱۳۸۸ – ادامه دارد؛

مسئول دبیرخانه و دبیر کمیته علمی دومین همایش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفید؛ ۱۳۸۲؛

عضو کمیته علمی همایش­ های بین ­المللی حقوق بشر دانشگاه مفید.

بین المللی


همایش های دو سالانه حقوق بشر دانشگاه مفید (۱۳۸۰-۱۳۸۲-۱۳۸۴-۱۳۸۶-۱۳۸۸) و شرکت در همایش های بیش از ۲۰ کشور جهان بعنوان ارائه دهنده مقاله


داخلی


شرکت در همایش های برگزار شده در حوزه های حقوق بشر و حقوق بین الملل به عنوان هیات رییسه، هیئت علمی همایش، ارائه دهنده و ...

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه