محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط

دپارتمان اقتصاد (۱۳۷۳ - تاکنون)دکتر محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط (متولد ۱۳۴۱، آبادان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۲)، کارشناسی ارشد «توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۶) و دكتری «اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۹۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۹ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز کرده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند و چند سالی است دورۀ خارج فقه را در حوزۀ علمیّۀ قم تدریس می‌کنند.

از جمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر اقتصاد اسلامی (دوره زمانی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۰)، در جشنواره اقتصاد اسلامی سال ۱۳۹۶ و انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ و انتخاب به عنوان پژوهشگر ممتاز دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۷ است.

ارتباط

کتاب‌ها


کلیات اقتصاد اسلامی، نشر خرم، چاپ اول، ۱۳۷۵ و چاپ دوم از موسسه انتشاراتی آفرینه، ۱۳۷۸.

در جستجوی آرمان شهر نبوی، رویکرد اقتصادی سیاسی ابوذر، ۱۳۸۶.

درس هایی از اقتصاد اسلامی: ۱- ترجمه: فصل مفهوم مالکیت در اسلام، ص ۲۱۷-۲۳۱ ؛ ۲- توزیع در اسلام، ص ۳۷۵ – ۳۸۶، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴.

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان، سَمت، ۱۳۹۵.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری – دانشگاه مفید و مجمع مدرسین، ۱۳۹۹.

نظام مالی اسلامی ( به اهتمام)، سمت، ۱۴۰۰.


‌مقالات


ارزشها و علم اقتصاد، نامه مفید، ش ۶، ۱۳۷۵.

مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی، نامه مفید، ش ۱۶، ۱۳۷۷.

دین و توسعه، بازنگری مسئله، مجموعه مقالات، ج دوم، نشر آرون، ۱۳۷۸.

فقر زدایی از منظر فقها، نامه مفید، ش ۱۷، ۱۳۷۸.

دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین، نامه مفید، ش ۱۸، ۱۳۷۸.

بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت، نامه مفید، ش ۲۲، ۱۳۷۹.

بررسی روش آیه الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام، فصلنامه دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۹.

رشد، توزیع یا توسعه عادلانه، اندیشه حوزه، ش ۳۱، ۱۳۸۰.

عدالت و رفاه اجتماعی، اندیشه حوزه، ش ۴۴-۴۳، ۱۳۸۲.

بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی ایران)، نامه مفید اقتصادی، ش ۴۸، ۱۳۸۴.

بررسی طرح منطقی کردن سود بانکی، مجله اقتصاد اسلامی، ش۱۹، ۱۳۸۴.

ابن خلدون اقتصاد دان قرن چهاردهم: ترجمه، مجله دین و اقتصاد، ش ۲، ۱۳۸۵.

امکان اجرای تدریجی شریعت، اقتصاد اسلامی، ش ۳۰، ۱۳۸۷.

دین و توسعه، خردنامه همشهری، ش ۶۰، آبان ماه ۱۳۸۹.

رویکرد نظام اقتصادی اسلام به کارآمدی، خردنامه همشهری، ش ۷۵، بهار ۱۳۹۰.

تحلیلی بر دلایل افول جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اردیبهشت ۱۳۹۱.

نگاهی دو باره به اندیشه جنگ فقر و غنا، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، خرداد ۱۳۹۱.

بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا (با همکاری دکتر نظرپور و آقای سجادی)، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۳۹، پاییز ۱۳۸۹.

الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته‌ای (مشترک با جناب دکتر فرزین وش و دکتر کمیجانی)، اقتصاد اسلامی، ش ۴۳، پاییز ۱۳۹۰.

عقد تورق در تامین نقدینگی (با همکاری دکتر نظرپور و آقای سجادی)، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش ۶۹، بهار ۱۳۹۱.

امکان سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا (مشترک با دکتر نظرپور و آقای میثم حقیقی)، مجله پژوهش های اقتصادی، ش ۵۳، ۱۳۹۱.

مواضع اخلاقی در بانکداری اسلامی و تاثیر آن بر عملکرد بانکی (با همکاری شیما خبره)، پژوهش‌های مالیه اسلامی، پاییز و زمستان ۹۲.

بررسی دیدگاه شهید بهشتی درباره پول و ربا در مجموعه مقالات همایش شهید بهشتی، دانشگاه مفید و بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، ۱۳۹۲.

ویژگی‌های مطلوب کلان اقتصادی از منظر اسلام، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۳.

بررسی تاثیر اندیشه‌های اقتصادی متفکران مسلمان بر مکتب اسکولاستیک در قرون وسطی (با همکاری سید مهدی میرحسینی)، اقتصاد و بانکداری اسلامی، پاییز و زمستان ۹۳.

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور؛ با نگاهی به برنامه های چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران (همکاران: محمدنقی نظرپور- فائزه فروزان)، راهبرد اقتصادی، پاییز ۱۳۹۳.

شاخص های ممنوعیت ربا در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران بررسی موردی تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس، (با همکارای محمدنقی نظرپور و میمنت ابراهیمی)، سیاست‌های اقتصادی، پاییز و زمستان ۱۳۹۳.

شاخص‌های ممنوعیت ربا در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران بررسی موردی تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس (با همکاری محمدنقی نظرپور و میمنت ابراهیمی)، سیاست‌های اقتصادی، پاییز و زمستان، ۱۳۹۳.

شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس، (با همکاری محمدنقی نظرپور و میمنت ابراهیمی)، پژوهش‌های اقصادی، پاییز ۱۳۹۳.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد دانایی محور (با همکاری محمدنقی نظرپور و فائزه فروزان)، راهبرد توسعه، پاییز ۱۳۹۳.

بررسی مواضع اقتصادی آیه الله منتظری پس از انقلاب، پایتخت کهن، ۱۳۹۳.

طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک ‌اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی، با همکاری فهیمه بابایی، اقتصاد اسلامی، بهار ۱۳۹۴.

بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان، مطالعه موردی شهر کرمانشاه (با همکاری سید ضیاالدین کیاالحسینی و الهه کشتکار)، اقتصاد اسلامی، زمستان ۱۳۹۴.

بررسی عملکرد اقتصاد ایران در رابطه با عدالت با تأکید بر رویکرد امیرالمؤمنین علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر (با همکاری مهناز زندیه)، اقتصاد اسلامی، پاییز ۱۳۹۵.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی از دیدگاه حضرت علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر، با همکاری سعید بخشایش، همایش بین المللی امیرالمومنین، بهار ۱۳۹۴.

بررسی شاخص‌های عدالت اداری از منظر امیرالمؤمنین علی (ع) با تأکید بر عهدنامه مالک‌اشتر و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، همکاران: ناهید مومنی نژاد - میثم حقیقی، همایش امیرالمومنین، بهار ۱۳۹۴.


«مروری بر زندگی اجتماعی و برخی رویکردها و دغدغه‌های دینی آیت‌الله موسوی اردبیلی»، کتاب فقه تدبیر، ۱۳۹۶.

چگونگی مواجهه اسلام با پدیده فقر و راه حل‌های آن، صفیر حیات، ۱۳۹۶.

بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و فقر با استفاده از الگوی VAR، با تاکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی دوره ۱۳۹۳ – ۱۳۶۹، (با همکاری سید محسن سجادی و مریم خسروی زاده)، معرفت اقتصادی، شماره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶.

مبانی تحول نگرشی از دورۀ جاهلیت به دورۀ پیامبر (ص)، فصلنامۀ اقتصاد و جامعه، شماره ۳۵، زمستان ۱۳۹۶.

بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمۀ دیرکرد در نظام بانکی، دوفصلنامۀ مطالعات فقه معاصر، شمارۀ ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

یادداشت نقد کتاب «درآمدی بر شاخص‌های عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب درسی، بهمن ماه ۱۳۹۷.

استخراج مولفه‌های حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، (با همکاری فهیمه بابایی)، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۷.

برررسی فقهی حکم قاچاق و معاملات مبتنی بر قاچاق، اقتصاد پنهان، شماره ۷ – ۶، بهار ۱۳۹۷.

عوامل تاثیرگذار بر انتقال بین نسلی فقر: مطالعۀ موردی شهرستان آبدانان با تاکید بر رویکرد اسلام (با همکاری سیده طیبه موسوی مقدم)، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، شمارۀ ۲۸، پاییز ۱۳۹۸.

تحلیل مقایسه‌ای اثر سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) بر روی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری کل (با همکاری مریم سادات چاوشی)، راهبرد اقتصادی، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۸.

موانع ساختاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با استفاده از روش PCA و ARDL0 (باهمکاری ناصر الهی و رضا اللهیاری)، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۹.

بررسی مقایسه‌ای روش اصول لفظی و زبان‌شناسی در تفسیر آیات ربا (با همکاری مجید رضایی و محسن سجادی)، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۹.

تعیین اثر شوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE (با همکاری نادر مهرگان و سید حبیب موسوی)، فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰.

فرضیۀ وجود چرخه تشدید شونده نرخ ارز – تورم در ایران: رویکرد MSBVAR (با همکاری ناصر الهی و سید ضیاء الدین کیاء الحسینی و محمد حسن صبوری دیلمی)، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۰.

نظام‌سازی دینی در جهان معاصر: بررسی امکان نظام اقتصادی مبتنی بر قرآن، نشریۀ دین و دنیای معاصر، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰.

هزینه مبادله از نگاه نهادگرایی جدید و فقه امامیه: با تاکید بر دوره صفویه (با همکاری مجید رضایی و یوسف محمدی) دوفصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۰.

تعیین اثر شوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (با همکاری نادر مهرگان و سید حبیب موسوی)، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (مجله علمی پژوهشی)، پاییز ۱۴۰۰.

عقود اسلامی، دانشنامه اقتصادی پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی، ۱۴۰۰.

‌طرح‌های پژوهشی


تبیین فقهی حقوقی اتحاد مالکیت و دلالت‌های پولی – بانکی آن با همکاری دکتر الهی، دکتر احمدزاده و دکتر رضایی، پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی؛

موانع سرمایه‌گذاری خارجی در استان قم، با همکاری دکتر عبادی، استانداری قم؛

تحلیل تطبیقی اندیشه اقتصادی مسلمانان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

بازار پول در اقتصاد اسلامی، سمت و دانشگاه مفید؛

مروری بر مطالعات اقتصاد اسلامی با همکاری دکتر آقا نظری، دکتر توکلی، دکتر رضایی، دکتر عزتی، دکتر موسویان؛

آسیب‌شناسی و آینده اقتصاد اسلامی، دانشگاه مفید.

تدریس از سال ۱۳۷۳ در دانشگاه مفید و دیگر مراکز علمی و حوزوی:

دروس اقتصاد اسلامی:

- مقطع کارشناسی: فقه المعاملات، فقه ضمان و حواله، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تاریخ اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان، پژوهش در اقتصاد اسلامی، پژوهش در بانکداری اسلامی، پول و بانکداری بدون ربا. - مقطع کارشناسی ارشد: سمینار اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلان اسلامی، تحلیل تطبیقی اندیشه‌های اقتصادی متفکران مسلمان، قواعد عمومی در فقه معاملات؛
- مقطع دکتری: نظریات پیشرفته در اقتصاد اسلامی؛

دروس اقتصادی:

- مقطع کارشناسی: اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد ایران و اقتصاد سنجی؛
- مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد کلان، اقتصاد پولی، اقتصاد ایران، برنامه ریزی اقتصادی؛
- مقطع دکتری: اقتصاد پولی، اقتصاد کلان.

دروس حوزوی:

- دروس مقدماتی: جامع المقدمات، سیوطی، المنطق، حاشیه ملاعبدالله، مختصرالمعانی؛
- دروس اصول سطح حوزه: اصول الاستنباط، المعالم، اصول الفقه، الرسائل (بحث قطع و ظن)؛
- دروس فقهی سطح: اللمعه الدمشقیه، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، المکاسب المحرمه؛
- درس «فقه مسائل پولی» (از سال 1396)؛
- تدریس در موسسه موضوع شناسی: فقه بازار سرمایه (1396)؛
- تدریس در جامعه المصطفی: فقه المعاملات؛ ضمان و حواله؛ فقه بورس (برخی سالهای دهه ۸۰ و 90).
مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸؛

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد دانشگاه مفید، از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸؛

معاون گروه اقتصاد دانشگاه مفید، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰؛

معاون پژوهشی دانشگاه مفید، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱؛

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵؛

قائم مقام ریاست دانشگاه مفید و مشاور عالی، از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹؛

عضو ستاد آموزش عالی و حوزوی استان قم از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹؛

عضو شورای دانشگاه مفید از آذر ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸؛

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸؛

عضو هیات امنای دانشگاه مفید از ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ به مدت یکسال؛

مدیر گروه اقتصاد اسلامی سمت از ۱۳۹۷ تاکنون؛

عضو هیات موسس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم؛

عضو اولین هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم؛

عضو انجمن اقصاد اسلامی ایران؛

عضو هیات مدیره و قائم مقام رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران (از سال ۱۳۸۶ تا۱۳۸۹)؛

همکاری علمی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۶ – ۱۳۹۵)؛

دبیر سومین همایش بررسی فقهی قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۶)؛

عضو گروه توسعه اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۳.۱۳۹۲)؛

همکاری در همایش‌های دو سالانه اقتصاد اسلامی؛

همکاری در برگزاری کرسی‌های علمی ترویجی دانشگاه؛

عضو کمیته علمی اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، ۱۳۹۵؛

مدیر مسئول مجلات علمی هستی شناسی، در پرتو وحی، حقوق بشر؛

جانشین سردبیر مجله علمی پژوهشی سیاست‌های اقتصادی (از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)؛

مشارکت در جلسات مشورتی ماهانه بانک مرکزی با اقتصاددانان از مرداد ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸؛

عضو کمیته تالیف گروه اقتصاد شورای تحول وزارت علوم (از سال ۱۴۰۰ تاکنون).

بین المللی


بررسی اشتغال زنان از منظر فقه، اقتصاد و سیداو، تونس: همایش اسلام، سیداو و حقوق زنان، ۱۳۸۷.

حق بر زندگی، برخورداری از سطح مناسب زندگی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بین المللی بشر، لبنان: همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان، ۱۳۸۸، تابستان.

رویکرد حقوق بشری به فقر از منظر اسلام، لوزان سوئیس: گفتگوی بین ادیان - شهریور ۱۳۸۹.

فقر و حقوق بشر از دیدگاه امام علی (ع )، سری کوزا ایتالیا: نشست اخلاق و تجارت - دی ماه ۱۳۸۸.

رویکرد حقوق بشری به فقر از منظر اسلام، لوزان سوئیس: گفتگوی بین ادیان، شهریور ۱۳۸۹.

اشتغال زنان از دیدگاه اقتصاد و دین، لبنان: بیروت، نشست تجارت و اقتصاد - دی ماه ۱۳۸۹.

زمینه‌های درونی چالشهای کشورهای اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی؛ دانشگاه کربلا، عراق – کربلا، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

اصول تمدن نوین اسلامی در پرتو تعالیم حسینی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و دانشگاه نجف؛ عراق – نجف، ۲۰ مهر ۱۳۹۸.

داخلی


فقه پویا در تفکر شهید بهشتی، انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت: اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی، ۱۳۷۵.

بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی: فقر و فقرزدائی، ۱۳۷۵.

دین، توسعه، بازنگری مسئله، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: دین، فرهنگ و توسعه، ۱۳۷۷.

دین و توسعه، تبیین مفهومی، نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، ۱۳۷۸.

بررسی فقهی رابطه رشد و عدالت، دانشگاه تربیت مدرس و همکاران: اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، ۱۳۷۸.

انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی (ره)، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹.

بررسی روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام، دانشگاه امام صادق (ع): روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، ۱۳۷۹.

بررسی تجربه آموزشی اقتصاد اسلامی در دانشگاه مفید، دانشگاه شهید باهنر کرمان: نشست تخصصی اساتید اقتصاد اسلامی دانشگاه‌ها، اردیبهشت ۱۳۸۶.

روش‌شناسی فقه و تحولات جدید، مجتمع شریعتی، ۵ بهمن ۱۳۸۶.

امر به معروف و نهی از منکر شرط لازم دستیابی به جامعه آرمانی اسلام، دانشگاه تربیت مدرس و همکاران: پنجمین همایش اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۸.

بررسی دولت رانتیر در صدر اسلام، انجمن اقتصاد اسلامی و مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید: نشست علمی، پائیز ۱۳۸۸.

بررسی بودجه ۱۳۸۹، دانشگاه مفید، خرداد ۱۳۸۹.

بررسی دیدگاه شهید بهشتی در باره پول و ربا، دانشگاه مفید، سمینارهای ماهانه گروه اقتصاد، بهمن ماه ۱۳۸۹.

بررسی بودجه سال ۱۳۸۹ دانشگاه مفید، خرداد ۱۳۸۹.

تحلیلی بر دلایل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰/۰۲/۱۲.

بایسته‌های علوم بین رشته ایی، مطالعه موردی اقتصاد اسلامی، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۹۱/۰۲/۰۴.

تغییرات سطح رفاه جامعه و سیاست‌های سر در گم، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱/۰۲/۱۱.

بررسی دیدگاه شهید بهشتی در مورد ربا و پول، دانشگاه مفید، نشست نیم نگاهی به اندیشه اقتصادی شهید بهشتی، ۱۳۹۱/۰۲/۲۶.

انتظارات اقتصادی از رئیس جمهور آینده، دانشگاه مفید، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲.

تحلیلی بر رابطه دین و توسعه از دیدگاه دکتر عظیمی، همایش اخلاق، سرمایه اجتماعی و توسعه توسط موسسه دین و اقتصاد و همکاران، خرداد ۱۳۹۲.

بررسی روش فقهی شهید بهشتی با روش مرسوم فقهی، نشست بررسی روش‌شناسی شهید بهشتی، توسط موسسه دین و اقتصاد، تیر ماه ۱۳۹۲.

بررسی تاثیر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی، همایش ملی اخلاق و اقتصاد انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم – موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، ۲۸ آذر ۱۳۹۲.

بررسی اندیشه‌های اقتصادی فارابی، نشست ماهانه اعضای هیأت علمی اقتصاد دانشگاه مفید، ۱۳۹۲/۰۹/۲۱.

آسیب‌شناسی مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی از منظر دین، ۱۳۹۲.

رویکرد اقتصادی آیه الله طالقانی و نیم نگاهی به اقتصاد ایران، ۶ شهریور ۱۳۹۳.

اندیشه اقتصادی استاد مطهری با تاکید بر اقتضائات اقتصاد صنعتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

اهداف اصول اقتصادی در قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آن‌ها، دانشگاه مفید، ۴ آذر ۱۳۹۴.

نقد بانکداری بدون ربای ایران، دانشگاه مفید، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵.

ویژگی‌های دیدگاه‌های دینی آیه الله موسوی اردبیلی (ره)، موسسه دین و اقتصاد به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیه الله موسوی اردبیلی (ره)، بهمن ماه ۱۳۹۵.

عدم مصلحت تلقی مالیات از خمس ارباح مکاسب، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵.

بررسی کاربرد اصل عدل و انصاف در قراردادهای بانکیف نشست‌های ماهانه اعضای هیات علمی دانشگاه مفید، ۱۳۹۵.

بررسی آثار اقتصادی قاچاق، نشست مبانی فقهی مبارزه با قاچاق، بهمن ۱۳۹۵.

اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی در تطبیق با قاچاق کالا و ارز، نشست بررسی فقهی قاچاق کالا و ارز، تابستان ۱۳۹۶.

اسلام، نهادهای دینی و توسعه انجمن اقتصاد اسلامی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اولین پیش نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷.

بررسی برداشت‌های اقتصادی از قرآن، بزرگداشت آیه الله موسوی اردبیلی (ره)، دانشگاه مفید، ۲۱ آبان ۱۳۹۶.

بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و تخصیص منابع اقتصادی با تأکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی (با همکاری سید محسن سجادی و مریم خسروی زاده)، دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، آذر ماه ۱۳۹۶.

عوامل نارضایتی عمومی از منظر امیرالمومنین (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیف دی ماه ۱۳۹۶.

تحلیلی بر بودجه ۱۳۹۷، تصمیم‌های سخت برای آینده اقتصاد ایران، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، بهمن ماه ۱۳۹۶.

دلایل نازایی پژوهش در ایران، دانشگاه مفید، اسفند ۱۳۹۶.

تحلیلی بر دلایل افول جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن اقتصاد اسلامی ایران، دهم تیر ماه ۱۳۹۷.

چالش‌های علوم انسانی اسلامی با تمرکز بر علم اقتصاد اسلامی، نشست ماهانه اعضای هیات علمی دانشگاه مفید، اول آبان ۱۳۹۷.

تبارشناسی فقه نظام با تاکید بر اندیشه‌های شهید صدر، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، آذر ۱۳۹۷.

بررسی امکان بنای نظام اقتصادی مبتنی بر قرآن، موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)، انجمن مباحثات قرآنی، ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷.

بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷.

عدالت اقتصادی در قرآن، چهار جلسه برای جمعی از پزشکان قم، ۱۷ دی ماه، اول و ۱۴ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷.

نقش حوزه‌های علمیه در اقتصاد اسلامی، همایش تحلیلی بر ۴۰ سال مطالعات اقتصاد اسلامی در ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۷ بهمن ۱۳۹۷.

فسادخیزی ساختار اقتصاد ایران، سه جلسه، برای مرکز اسلامی مفید تورنتو (از طریق اسکایپ) ۵ و ۱۲ و ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷.

تبیین مفهومی رانت و رابطه متقابل آن با فقه، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، هفتم شهریور ۱۳۹۸.

بررسی روند شاخص‌های حفاظت از حقوق مالکیت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳ آذر ۱۳۹۸.

وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بانک‌ها در خلق پول (دو جلسه)، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، ۳۰ آبان و ۲۶ دی ۱۳۹۸.

بررسی مقایسه‌ای ترتیبات خلق پول در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، دانشگاه مفید، ۳۰ آذر ۱۳۹۸.

بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد بانکی، موسسه مفتاح کرامت، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸.

خلق پول در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه و بسیج اساتید حوزه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸.

کارکردهای توافق نامه بازخرید (رپو) منطبق بر شریعت در بازارهای پول و سرمایه، پژوهشکده پولی و بانکی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸.

خلق پول از منظر فقه و اقتصاد، مرکز تحقیقات اسلامی مشهد، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.

ضرورت رویکرد تحلیلی به موضوعات اخلاقی، کانون توحید، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹.

عوامل بی‌ثباتی جامعه، موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ۶ شهریور ۱۳۹۹.

اقتصاد اسلامی ابهام‌ها و چالش‌ها، مدرسه فقهی امام باقر (ع)، ۳۰ مهر ۱۳۹۹.

بررسی متغیرهای کلان در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دانشگاه مفید، ۲۳ آذر ۱۳۹۹.

بررسی فقهی اختیارات مادر در امور بانکی فرزندان زیر ۱۸ سال: افتتاح و برداشت از حسابف معاونت امور زنان ریاست جمهوری، دانشگاه مفید و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۲۴ دی ۱۳۹۹.

نقد و بررسی بودجه ۱۴۰۰، دانشگاه مفید، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹.

بررسی کتاب «انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و سنت»، دانشگاه مفید، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹.

سند راهبردی: ابهامات و چالش‌ها، دانشگاه مفید، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.

کرونا و رسالت مراکز علمی دینی در حوزه اقتصاد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰.

بررسی ادله عرفی بودن زکات، دانشگاه مفید، ۲۳ شهریور ۱۴۰۰.

دلایل ناکارآمدی پژوهش‌های علوم اجتماعی در ایران، دانشگاه مفید، دوم آذر ۱۴۰۰.

بنیان‌های فکری عدالت اقتصادی در دوران معاصر: مروری بر اندیشه‌ها و نگاهی به ایران، فرهنگسرای قرآن، ۱۸ دی ۱۴۰۰.

بازسازی منزلت اجتماعی روحانیت، مدرسه آیه الله العظمی گلپایگانی، هفتم بهمن ۱۴۰۰.

تنوع بخشی منابع و ضرورت مصون‌سازی آن‌ها، صندوق توسعه ملی، نهم اسفند ۱۴۰۰.

رویکرد اقتصادی الحیات ساختار، نظام وارگی، روش، دلالت‌ها و پرسش‌ها، دانشگاه مفید، ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.

مسئولیت حکومت در برابر معیشت مردم، انجمن اندیشه و قلم و کانون توحید، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱.

بازخوانی اندیشه اقتصادی
بازخوانی نهادی تاریخ اقتصادی

فقه الاقتصاد
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
ایراد سخنرانی‌های مذهبی در مجامع دینی

برنامه ریزی و طراحی و برگزاری جلسات هفتگی شرح و تفسیر نهج البلاغه از اردیبهشت ۹۴ تاکنون به صورت مستمر و هفتگی

طراحی وبلاگ yousefi-mr. blogfa. com در حوزه اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی برای دانشجویان از سال ۱۳۸۹

کارگاه آموزش مقاله‌نویسی در بهمن ۱۳۹۲.۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بانکداری اسلامی برای موسسه اعتباری ثامن

کارگاه آموزشی «اسلام و توسعه» تحت عنوان «تحلیلی بر دلایل توسعه نیافتگی کشورهای مسلمان» برای اساتید دانشگاه‌های اندونزی در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۰، جامعه المصطفی

ارائه کرسی علمی ترویجی با عنوان «امکان اجرای تدریجی شریعت» در آبان ۱۳۹۵

ناظر طرح «بررسی روند خصوصی سازی در شرکت آب و فاضلاب خوزستان (فرصت‌ها و تهدیدها)؛ تدوین برنامه ریزی استراتژیک و ارائه مدل مطلوب خصوصی سازی»؛ آبفای خوزستان؛ از تابستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۳

ناظر فقهی بر طرح اصلاح نظام بانکی؛ وزارت اقتصاد و دارایی؛ از تابستان ۱۳۹۴ تا تابستان ۱۳۹۵

ناظر طرح اقتصاد کلان نوشته دکتر حسین صمصامی؛ از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰