محمود متوسلی

دپارتمان اقتصاد (۱۴۰۰ - تاکنون)دکتر محمود متوسلی (متولد ، ) استاد تمام دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد» را در دانشگاه شهید بهشتی(۱۳۵۴)، کارشناسی ارشد «اقتصاد» را در دانشگاه ایالتی اکلاهما، آمریکا (۱۳۵۶)، دكتری «اقتصاد» را در دانشگاه ایالتی اکلاهما، آمریکا (۱۳۶۰) و فوق دکتری «اقتصاد» را در دانشگاه هیتوتسوباشی، توکیو، ژاپن (۱۳۶۵) گذرانده‌اند. انتخاب کتاب «اقتصاد نهادی» به عنوان اثر شایسته تقدیر در بیست و یکمین دوره کتاب های برتر دانشگاهی در سال ۱۳۹۱ و کتاب «نهادها و توسعه» به عنوان برگزیده بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجویی در سال ۱۳۹۴ از جمله افتخارات ایشان است.

کتاب‌ها


محمود متوسلی. «سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی.»: موسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۰.
محمود متوسلی. «خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار.» تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۳.

محمود متوسلی. «توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش نیروی انسانی.» تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۴.

محمود متوسلی. «نگرشی بردیدگاهها، تئوری‌ها و سیاستهای توسعه اقتصادی.»: موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۴.

محمود متوسلی. «سیاستهای تجاری و توسعه اقتصادی.»: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۰.

محمود متوسلی. «اقتصاد استراتژی (کاربرد قاعده مندی‌های اقتصادی در مدیریت استراتژیک).»: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۵.

ابراهیم برزگر، علی محمد کاردان، علی رضاییان، محمد حسن تمدن، احمد فرجی دانا، حسین شکویی، ابراهیم مقیمی، حکمت اله ملاصالحی، مرتضی کتبی، احمد احمدی، ناصر تکمیل همایون، محمود متوسلی، مهدی ابراهیمی نژاد، ارسلان کلفام، اصغر پورعزت و عباس منوچهری. «مطالعات میان رشته‌ای در ایران.»: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۶.

محمود متوسلی. «توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری نهادگرایی و روش شناسی.»: سازمان سمت، ۱۳۸۷.

محمود متوسلی. «توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری نهادگرایی و روش شناسی.»: سمت، ۱۳۸۸.

محمود متوسلی. «بانک‌های خارجی: چشم اندازها و چالش ها.»: منطقه آزاد کیش، ۱۳۸۸.

محمود متوسلی. «توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری رویکرد نهادگرایی و روش شناسی.» تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹.

محمود متوسلی، مصطفی سمیعی نسب، محمود مشهدی احمد و علی نیکونسبتی. «اقتصاد نهادی: پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند.»: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹.

محمود متوسلی و محمدرضا آهنچیان. «اقتصاد آموزش و پرورش.» تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹.

محمود متوسلی، محمود مشهدی‌احمد، محمود سمیعی‌نسب و علی نیکونسبتی. «تجدید حیات اقتصاد نهادی نگاهی به اندیشه‌های اقتصاددانان نهادی جدید.»: دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰.

محمود متوسلی. «اقتصاد آموزش و پرورش.»: انتشارات سمت، ۱۳۹۲.

محمود متوسلی و محمدرضا آهنچیان. «اقتصاد آموزش و پرورش.» تهران: سمت، ۱۳۹۴.

محمود متوسلی و محمدرضا آهنچیان. «اقتصاد آموزش و پرورش.» تهران: سمت، ۱۳۹۴.

جعفر عبادی، محمود متوسلی و علی نیکونسبتی. «توسعه و دموکراسی: دلالت‌های ان برای ایران.» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.

محمود متوسلی، مصطفی سمیعی نسب و علی نیکونسبتی. «نگاهی به رویکردهای بدیل: نهادگرایی و مکتب اتریش (چاپ دوم).» تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۵.

محمود متوسلی. «تکامل نظام اقتصادی بین الملل.» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.

محمود متوسلی و علی رستمیان. «کنکاشی در روش‌شناسی اقتصاد.» تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸.

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «اقتصاد نهادی: پشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول ساختند.» تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۸۹.

محمود متوسلی، محمود مشهدی احمد، علی نیکو نسبتی و مصطفی سمیعی نسب. «تجدید حیات اقتصاد نهادی نگاهی به اندیشه‌های اقتصاددانان نهادی جدید.»: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۰.

محمود متوسلی، علی نیکو نسبتی و زهرا فرضی زاده. «اقتصاد نهادی (شایسته تقدیر در بیست و یکمین جشنواره کتاب برتر دانشگاهی، ۱۳۹۱).» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.

محمود متوسلی. «اقتصاد تامین مالی خرد: نگرشی نهادی به فقرزدایی و درک عمیق‌تر محرومیت‌ها در جامعه بشری.»: پژوهشکده پولی بانکی، ۱۳۹۰.

محمود متوسلی، مصطفی سمیعی نسب و علی نیکونسبتی. «نگاهی به رویکردهای بدیل: نهادگرایی و مکتب اتریش.»: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۳.

محمود متوسلی، مصطفی سمیعی نسب و علی نیکونسبتی. «نهادها و توسعه.»: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۳.

محمود متوسلی و مهرزاد سعیدی کیا. «اقتصاد مکتب اتریش؛ نظم بازار و خلاقیت کارآفرینانه.» تهران: چشمه، ۱۳۹۴.

محمود متوسلی، مصطفی سمیعی نسب و علی نیکونسبتی. «نهادها و توسعه (چاپ دوم).» تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۵.

محمود متوسلی، علی نیکونسبتی و زهرا فرضی زاده. «علم اقتصاد از منظر علوم اعصاب راهنمایی برای علم نوین تصمیم‌گیری.» تهران: نشر انسان، ۱۳۹۶.

مهدی یادی‌پور، محمود متوسلی و مهدی مباشری. «مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد.»: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹.

محمود متوسلی. «اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان تالیف الن درازن.»: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۰.

محمود متوسلی. «گفتگوی علمی؛ کنگره ملی اقتصاد مقاومتی.» تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، ۱۳۹۴.

محمود متوسلی، علی نیکونسبتی و روح الله ابوجعفری. «اقتصاد دانش بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی.» تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۵.

محمود متوسلی و زهرا فرضی زاده. «گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی در ایران.» تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۷.

مهدی یادی‌پور، محمود متوسلی و مهدی مباشری. «مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد.»: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹.

محمود متوسلی. «اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان تالیف الن درازن.»: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۰.

محمود متوسلی. «گفتگوی علمی؛ کنگره ملی اقتصاد مقاومتی.» تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، ۱۳۹۴.

محمود متوسلی، علی نیکونسبتی و روح الله ابوجعفری. «اقتصاد دانش بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی.» تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۵.


مقالات


Alexander B Holmes, Michael J. Mueller, and Mahmoud Motevaseli. «The Impact of a Depletable Resourse on a Rural Area.» Reginal persepective science ۱۲، no. ۱۲ (۱۹۸۳): ۱۹-۳۱.

Zahra Arasti، Fatemeh Ahmadi Pasvishe، and Mahmoud Motevaseli. «Normative Institutional Factors Affecting Entrepreneurial Intention in.» Journal of Economics and Management Strategy ۳، no. ۲ (۲۰۱۲): ۱۶-۲۴.

Amir Emami, Mahmoud Motevaseli, and. «Entrepreneurial Alertness vs. Framing.» International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences ۲، no. ۱۲ (۲۰۱۲): ۶۶-۷۹.

Jahangir Yadollahi Farsi, Meisam Modaressi, Mahmoud Motevaseli, and Aidin Salamzadeh. «Institutional Factor Affecting Academic Entrepreneurship: The Case of University of Tehran.» Economic Analysis ۴۷، no. no. ۱-۲ (۲۰۱۴): ۱۳۹-۱۵۹.

Mahmoud Motevaseli, ، and Jahangir Yadollahi Farsi. «Oil Rent and Financial Environment: A Cross-country Examination.» International Journal of Economics and Financial Issues ۷، no. ۱ (۲۰۱۷): ۲۹۸-۳۰۲.

Javadi Shahin, Mahmoud Motevaseli, and Jahangir Yadollahi Farsi. «Petro Rents and Higher Education: A Cross-country Examination.» International Journal of Economics and Financial Issues ۷، no. ۳ (۲۰۱۷): ۵۱۶-۵۲۲.

Mahmoud Motevaseli, Saeed Shojaee, Ali Bitab, Hasti Chitsazan, and Ghanbar Mohammadi Elyasi. «Institutional Barriers to Financing Technology-based Small Firms through Venture Capital Mechanism: A Study to Explore the Incentives for Investment in Iran.» International Journal of Economics and Financial Issues ۸، no. ۱ (۲۰۱۸): ۱۸۴-۱۹۵.

Saeed Shojaee, Mahmoud Motevaseli, Ali Bitaab, Hasti Chitsazan, and Ghanbar Mohammadi Elyasi. «Institutional barriers to venture capital financing: an explorative study for the case of Iran.» journal of entrepreneurship in emerging economics ۱۰، no. ۳ (۲۰۱۸): ۴۰۹-۴۲۷.

Zeinab Aeeni, Mahmoud Motevaseli, Kamal Sakhdari, and Ali Mobini Dehkordi. «Baumol's theory of entrepreneurial allocation: A systematic review and research agenda.» European Research on Management and Business Economics ۲۵، no. ۱ (۲۰۱۹): ۳۰-۳۷.

Farhad Abbasi, Mahmoud Motevaseli, Mohammad Reza Zali, Nezameddin Faghih, and Mohammad Reza Meigounpoory. «HOW DOES THE TECHNOLOGICAL INNOVATION COME FROM? A MULTILEVEL FRAMEWORK.» International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies ۱۰، no. ۴ (۲۰۱۹): .

Mahmoud Motevaseli, ، and Mohammad Baqer Najafi. «A New Institutional Economics Approach to Productivity Improvement Policy in Iranian Economy.» Journal of Life Science Biomed.

محمود متوسلی. «اثر مکاتب فکری رفتار اقتصادی.» سرمایه ۴۵.۱ (۱۳۷۰)

محمود متوسلی. «خصوصی‌سازی در برابر دو پرسش مهم.» مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۷، — (۱۳۷۳)

محمود متوسلی. «فضای اقتصادی کارافرینی و نقش مدیران در توسعه اقتصادی.» دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی دانشگاه تهران -، ۳۵-۳۶ (۱۳۷۶): ۱۱۵-۱۱۹.

محمود متوسلی. «فرآیند توسعه صنعتی ژاپن، تاریخچه آموزش در ژاپن روند تاریخی آموزش فنی حرفه‌ای در ژاپن.» تالیف -، ۱۲۸ (۱۳۷۸)

محمود متوسلی و سید محمد باقر نجفی. «ابزارهای تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی از دیدگاه داگلاس نورث.» فصلنامه اقتصاد و جامعه ۶.۱۹و۲۰ (۱۳۸۸): ۸۱-۱۰۷.

محمود متوسلی، رزیتا لاجوردی و محمد مجید رنجبر. «برنامه ریزی در بوته آزمون عقلانیت و هدفمندی.» فصلنامه اقتصاد و جامعه ۱۳.۳۰ (۱۳۹۵): ۱۹۷-۲۳۲.

Mahmoud Motevaseli. «The Transition from Centralized to a Free Economy within the Framework of regional Cooperation.» Iranian Economic Review ۲، no. ۲ (۱۹۹۶)

Mahmoud Motevaseli, and Bahram Vahabi. «Regional Economic Differences in Iran: Theory and Evidence.» Iranian Economic Review ۶، no. ۶ (۲۰۰۲): ۸۰-۹۴.

Mahmoud Motevaseli, Shapour Mohammadi, and Hossein Abbas Nejad. «Economic Growth as a Nonlinear and Discontinuous Process.» Iranian Economic Review ۹، no. ۱۰ (۲۰۰۴): ۳۸-۱۵.

Zahra Arasti, Fatemeh Ahamedi Pasvishe, and Mahmoud Motevaseli. «normative institutional factors affecting entrepreneurial intention in Iranian information technology sector.» Journal of Management and Strategy ۳، no. ۲ (۲۰۱۲): ۱۶-۲۴.

، Jahangir Yadollahi Farsi, Mahmoud Motevaseli, Mirjana Radovic Markovic, and Hiroko Kawamorita Kesim. «Institutional Factors Affecting the Transformation of Entrepreneurial Universities.» International Journal of Business and Globalisation X، no. Y، xxxx (۲۰۱۴): ۱-۲۱.

رضا آقابابایی و محمود متوسلی. «آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۱.۱ (۱۱۱۱)

محمود متوسلی و بهرام وهابی. «بررسی تفاوتهای منطقه‌ای طرف عرضه در ایران (بخش صنعت).» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۶.۷-۸ (۱۱۱۱)

محمود متوسلی. «اثر مکاتب فکری بر رفتار اقتصادی ژاپنی ها.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۱، — (۱۳۶۸): ۱-۲۸.

محمود متوسلی. «مهاجرت نیروی انسانی ماهر (فرار مغزها) و اثرات آن در کشورهای جهان سوم.» مجله تحقیقات اقتصادی -، ۴۱ (۱۳۶۸)

محمود متوسلی. «نگرشی بر تحول نظام آموزشی و نقش آن در فرایند توسعه صنعتی ژاپن.» جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) ۱۰.۱۲۷ (۱۳۶۹)

محمود متوسلی. «روند آموزش فنی و حرفه‌ای در ژاپن.» جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) ۱۰.۱۲۸ (۱۳۶۹)

محمود متوسلی. «بررسی بخش جمعیت دربرنامه پنجساله.» پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی ۸.۵ (۱۳۷۲): ۳۶-۴۳.

محمود متوسلی. «بررسی دیدگاه داگلاس نورث - برنده جایزه نوبل ۱۹۹۳ در خصوص تحلیل تاریخی از فرایند توسعه اقتصادی.» دانش مدیریت ۱.۲۳ (۱۳۷۲): ۲۶-۳۵.

محمود متوسلی. «علل تورم و روشهای کنترل آن.» هفته نامه بازرگانی -، — (۱۳۷۳): -.

محمود متوسلی. «اعتدال و جامع نگری در کنترل تورم و گرانی.» بررسیهای بازرگانی -، ۹۱ (۱۳۷۳): ۱-۱۵.

محمود متوسلی. «استراژی هجوم صادراتی.» بررسیهای بازرگانی ۱.۹۳ (۱۳۷۳)

محمود متوسلی و علی زاهد طلبان. «تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۱.۵۰ (۱۳۷۶): ۸۳-۱۰۴.

محمود متوسلی و موسی لطفی. «نقش اموزش انسانی در توسعه اقتصادی - مورد ایران.» پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت -، ۹و۱۰ (۱۳۷۷)

محمود متوسلی. «نقش دولت‌ها در توسعه پویای اقتصادی.» مجله تحقیقات اقتصادی -، ۵۲ (۱۳۷۷)

محمود متوسلی و شاپور محمدی. «بررسی تغییرات ساختاری در فرایند توسعه: مورد ایران.» پژوهش نامه بازرگانی ۱.۹ (۱۳۷۷): ۴۵-۷۰.

محمود متوسلی و شاپور محمدی. «بررسی تغییرات ساختاری در فرایند توسعه مورد خاص ایران.» پژوهش نامه بازرگانی ۹، — (۱۳۷۷): ۴۵-۷۰.

محمود متوسلی و سعید صمدی. «شناخت جنبه‌های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر.» مجله تحقیقات اقتصادی -، ۵۵ (۱۳۷۸): ۶۵-۹۸.

محمود متوسلی. «بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون گرنجر.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه -، ۱۲ (۱۳۷۸): ۱۵-۴۶.

محمود متوسلی. «استراتژی تجاری و مدیریت استراتژیک.» مدیریت و توسعه -، ۷ (۱۳۷۹): -.

محمود متوسلی. «زمان جدی گرفتن اقتصاد نهادگرا فرارسیده است.» کتاب ماه علوم اجتماعی -، ۳۶و۳۷ (۱۳۷۹)

محمود متوسلی و شاپور محمدی. «استراتژی‌های تجاری و مدیریت استراتژیک.» توسعه کارافرینی ۲، — (۱۳۷۹)

محمود متوسلی و بهرام وهابی. «ارزیابی تفاوتهای منطقه‌ای در ایران: آزمونهای طرف تقاضا.» اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ۱.۴۷ (۱۳۷۹)

محمود متوسلی و احمد شعبانی. «تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد.» دین و ارتباطات ۱.۱۳، ۱۴ (۱۳۸۰): ۱۱۹-۱۴۶.

محمود متوسلی و محمدرضا آهنچیان. «نگرشی روش شناسانه به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی: مطالعه‌ای بین رشته‌ای در اقتصاد آموزش و پرورش.» فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) ۱.۷ (۱۳۸۰)

محمود متوسلی. «نقش کارگاههای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال و تنظیم بازار کار در بخش صنعت.» ماهنامه کار و جامعه ۱.۳۹ (۱۳۸۰): ۵-۱۲.

محمود متوسلی و علی بی‌نیاز. «ضرورت منطقه گرایی پولی در گروه شش به علاوه یک.» سیاست خارجی ۱۶.۱ (۱۳۸۱)

محمود متوسلی. «اقتصاد نهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱.۷۳ (۱۳۸۱): ۳-۴۲.

محمود متوسلی و شاپور محمدی. «عملکرد صنایع تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران (یک آزمون تجربی).» مدیریت و توسعه ۳.۱۲ (۱۳۸۱): ۲۲-۳۵.

محمود متوسلی و علی بی‌نیاز. «ضرورت منطقه گرایی پولی در گروه شش بعلاوه یک.» سیاست خارجی ۱۶.۱ (۱۳۸۱): ۲۱۱-۲۳۱.

محمود متوسلی و علی بی‌نیاز. «رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۷.۷۵ (۱۳۸۱): ۳۵-۶۲.

محمود متوسلی و بهرام وهابی. «الگوسازی تفاوتهای منطقه‌ای از دیدگاه توسعه منطقه ای: روش‌شناسی و کاربردها.» علوم انسانی دانشگاه الزهرا ۱۲-۱۳.۴۴و۴۵ (۱۳۸۱): ۱۷۷-۱۹۲.

محمود متوسلی. «عوامل غیر اقتصادی توسعه.» کتاب ماه دین -، ۷۱.۷۲ (۱۳۸۲): ۷۰-۷۱.

حسین عباسی نژاد، شاپور محمدی و محمود متوسلی. «ناپیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (مورد خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی).» مجله تحقیقات اقتصادی -، — (۱۳۸۲): ۷۹-۱۰۷.

محمود متوسلی. «نوسازی بخش عمومی ساختارهای سازمانی در حال تغییر.» مدیریت و توسعه -، ۱ (۱۳۸۴): ۱-۱.

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «نوسازی بخش عمومی: ساختارهای سازمانی در حال تغییر.» مدیریت و توسعه ۱.۱ (۱۳۸۴): ۲۵-۳۴.

محمود متوسلی و ایلناز ابراهیمی. «درسهای از مقایسه تمرکززدایی بین پاکستان و اندونزی و فیلیپین.» مدیریت و توسعه -، ۱ (۱۳۸۴)

لارنس‌ای بلند، محمود متوسلی و الیزا ابراهیمی. «روش‌شناسی اقتصادی تئوری و عمل.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه -، ۹۲ (۱۳۸۴): ۵-۳۶.

محمود متوسلی. «آیاعدم تمرکز تفاوتی در سازمان ایجاد می‌کند.» فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ۱.۳ (۱۳۸۴)

محمود متوسلی و محمد قاسمی. «ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه -، ۹۳ (۱۳۸۴): ۳-۴۰.

محمود متوسلی و محمد قاسمی. «ارزیابی شاخص‌های حمایت شغلی در ایران.» مجله تحقیقات اقتصادی -، ۷۱ (۱۳۸۴): ۶۷-۱۰۲.

محمود متوسلی و نیکو ایوبی. «مدل ۷Cبرای خلق دانش سازمانی و مدیریت.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۱.۹۶ (۱۳۸۵): ۸۹-۱۰۴.

محمود متوسلی و حمید پاداش. «جایگاه نظریه فرا - اقتصاد در تحلیل‌های اقتصادی.» پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) ۱.۱ (۱۳۸۵): ۹۳-۱۱۹.

محمود متوسلی و بیژن طالب کاشفی. «بررسی مقایسه‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام.» نامه مفید ۱۲.۵۴ (۱۳۸۵): ۸۲-۵۷.

نظر دهمرده و محمود متوسلی. «کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۱.۷۳ (۱۳۸۵): ۱۰۷-۱۳۲.

محمود متوسلی و معصومه فولادی. «بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای.» مجله تحقیقات اقتصادی ۱.۷۶ (۱۳۸۵): ۵۱-۷۶.

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «همیلتون، فارستر، و بنیانی برای اقتصاد تکاملی.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۲.۲ (۱۳۸۶): ۸۵-۱۵۳.

علی رستمیان و محمود متوسلی. «گامی به سوی بازسنجی هرمنوتیکی نظریه انتخاب عقلایی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۲.۷۹ (۱۳۸۶): ۹۱-۱۱۹.

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «جوهر اقتصاد نهادگرا چیست.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۲.۳ (۱۳۸۶): ۶۵-۸۵.

محمود متوسلی و رضا آقابابائی. «استفاده از رویکرد فقر قابلیتی در تحلیل اثربخشی سیاست‌های مبارزه با فقر در ایران طی سال‌های پس از انقلاب.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه -، ۱۰۵ (۱۳۸۶): ۳-۵۸.

محمود متوسلی و رضا آقابابائی. «بررسی ویژگی‌های الگوهای موفق مالیه خرد در جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت آن.» مجله تحقیقات اقتصادی ۱.۸۳ (۱۳۸۷): ۲۲۵-۲۷۰.

محمود متوسلی و رضا اقابابایی. «تاسیس مراکز تامین فرامرزی.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۰۷.۱۰۷ (۱۳۸۷)

محمود متوسلی و محمد مزرعتی. «پیش بینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حاملهای انرژی در ایران.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه -، ۴۳.۴۴ (۱۳۸۷)

مجید رضایی دوانی و محمود متوسلی. «ترابط فقه حقوق و اقتصاد اسلامی.» اقتصاد اسلامی -، ۳۱ (۱۳۸۷): ۷-۳۶.

محمود متوسلی و مجید رضایی دوانی. «اقتصاد اسلامی و درهم تنیدگی حقوق و اقتصاد.» اقتصاد اسلامی -، ۳۱ (۱۳۸۷)

محمود متوسلی، محمدعلی حسینی زاده و علی نیکونسبتی. «بررسی علل تغییرات اجتماعی از نگاه نورثویلیامسونگریف و لاکلووموف.» جستارهای اقتصادی ۵.۱۰ (۱۳۸۷): ۳۹-۶۷.

محمود متوسلی، محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «رویکرد نهادگرا به نظریه اقتصادی.» سیاست‌های مالی و اقتصادی- وزارت امور اقتصاد و دارایی ۹.۹۱-۹۲ (۱۳۸۸): ۳۹-۵۲.

اکبر کمیجانی، محمود متوسلی و ناهید پوررستمی. «چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تأکید بر مدل ویلیامسون).» پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی ۱۷.۵۰ (۱۳۸۸): ۵-۳۰.

اکبر کمیجانی، محمود متوسلی و ناهید پوررستمی. «چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون).» پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی -، ۵۰ (۱۳۸۸): ۵-۳۰.

محمود متوسلی و وحید مهربانی. «اهمیت تأمین انرژی برق در توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد دوگانه.» نشریه انرژی ایران ۱۴.۲ (۱۳۸۸): ۱-۱۳.

محمود متوسلی و علی رستمیان. «ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک لاسکی: آنارشیسم روش شناختی یا پلورالیسم روش شناختی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۴.۸۸ (۱۳۸۸): ۱۹۳-۲۲۰.

محمود متوسلی، سید محمد علی حسینی زاده و علی نیکونسبتی. «نهادگرایی و تاثیر نظریه سرل در مورد نهادها بر آن.» پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) ۹.۴ (۱۳۸۸): ۱۱۳-۱۳۶.

علی اصغر هادوی نیا و محمود متوسلی. «علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی.» روش‌شناسی علوم انسانی ۶.۱۲ (۱۳۸۸): ۱۷۵-۱۹۵.

محمود متوسلی، شاپور محمدی و حسین درودیان. «تحلیل تسری نوسانات قیمت مسکن بین مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوی خود رگرسیون فضایی تلفیقی و الگوی تصحیح خطای برداری.» پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) ۱۰.۱ (۱۳۸۸): ۱۱۳-۱۳۱.

محمدرضا آرمان مهر و محمود متوسلی. «تحلیل فلسفی روش‌شناسی جان رالز در استخراج معیار عدالت اقتصادی.» روش‌شناسی علوم انسانی ۱۶.۶۲ (۱۳۸۹)

محمود متوسلی، محمود مشهدی احمد و علی نیکونسبتی. «غفلت از نهادها؛ دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته‌ای در اقتصاد.» مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی ۲.۳ (۱۳۸۹): ۱۴۱-۱۵۹.

محمود متوسلی، سید محمد علی حسینی زاده و علی نیکونسبتی. «نهادگرایی گفتمانی: رویکردی دیگر.» رهیافتهای سیاسی و بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی ۲۲.۲۲ (۱۳۸۹): ۱۶۹-۱۹۸.

محمود متوسلی، محمود مشهدی احمد و علی نیکونسبتی. «غفلت از نهادها دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته‌ای در اقتصاد.» مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی ۲.۳ (۱۳۸۹): ۱-۱۴۱.

محمود متوسلی و علی نیکونسبتی. «علوم شناختی و عملکرد اقتصادی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۵.۲ (۱۳۸۹)

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «خاستگاه نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد.» سیاستهای اقتصادی ۶.۱۶ (۱۳۸۹): ۱۴۹-۱۷۲.

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد.» سیاستهای اقتصادی ۶.۱ (۱۳۸۹): ۱۴۹-۱۷۲.

محمود متوسلی، حمید پاداش، علی نیکونسبتی و علی رستمیان. «تبیینی از پیوند ساختار قدرت و تحولات اندیشه اقتصادی در قرن‌های ۱۷ تا ۱۹ میلادی.» روش‌شناسی علوم انسانی ۱۶.۶۳ (۱۳۸۹): ۵۵-۷۵.

محمود متوسلی و حمید پاداش. «تحلیلی بر تعاملات اقتصاد توسعه و اخلاق.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۵.۱ (۱۳۸۹): ۳۱-۵۳.

جمال فتح اللهی و محمود متوسلی. «مقدمه‌ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسائل توسعه ایران.» پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) ۱۰.۳ (۱۳۸۹): ۲۵-۵۲.

محمود متوسلی، علی نیکو نسبتی و مجتبی بیات. «توسعه انسانی به مثابه فرایندهای درهم تنیده.» نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) توسعه روستایی سابق ۱.۲ (۱۳۸۹)

علی رستمیان و محمود متوسلی. «نقدی دولایه بر روش‌شناسی ابزارانگاران میلتون فریدمن.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۵.۹۳ (۱۳۸۹): ۱-۲۱.

طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمود متوسلی، شاپور محمدی و فرشید حسینی. «تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق.» مدیریت بازرگانی ۲.۵ (۱۳۸۹): ۲۱-۴۰.

محمود متوسلی، ایلناز ابراهیمی، اصغر شاهمرادی و اکبر کمیجانی. «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت.» پژوهشنامه اقتصادی ۱۰.۴ (۱۳۸۹): ۸۷-۱۱۶.

محمود متوسلی، علی طیب نیا و محمود مشهدی احمد. «تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستی‌های اقتصاد متعارف.» پژوهشنامه اقتصادی ۱۰.۴ (۱۳۸۹)

ابراهیمی ایلناز و محمود متوسلی. «نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران.» سیاستهای اقتصادی -، ۸۱ (۱۳۸۹): ۲۷-۵۰.

محمود متوسلی، علی طیب نیا و محمود مشهدی احمد. «تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف.» پژوهشنامه اقتصادی ۱۰.۴ (۱۳۸۹): ۱۷۵-۲۰۶.

محمود متوسلی، علی نیکونسبتی و مرجان آبنیکی. «رویکردهای متفاوت به هزینه مبادله و دلالت‌های آن برای محیط کسب و کار و اقتصاد ایران.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۵.۱۱۱ (۱۳۸۹): ۳-۳۴.

محمود متوسلی، علی طیب نیا و سید محسن حسنی. «سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما.» فرایند مدیریت و توسعه ۲۴.۷۵ (۱۳۹۰)

محمود مشهدی احمد و محمود متوسلی. «اقتصاد نهادگرای اصیل: تاملی در اندیشه‌های کامنز و رویکرد مبادلاتی او.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۶.۱ (۱۳۹۰): ۳-۲۵.

محمود مشهدی احمد و محمود متوسلی. «اقتصاد نهادگرای اصیل مروری در اندیشه‌های کامنز و رویکرد مبادلاتی او.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱.۱۱۲ (۱۳۹۰)

محمود متوسلی، علی طیب نیا و محسن حسنی. «سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران.» فرایند مدیریت و توسعه ۲۴.۱ (۱۳۹۰): ۱-۲۴.

محمود مشهدی احمد، محمود متوسلی و علی طیب نیا. «نقدی بر روش‌شناسی اقتصاد مرسوم.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۶.۲ (۱۳۹۰): ۹-۳۰.

محمود متوسلی و وحید مهربانی. «اهمیت تامین انرژی برق در توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد دوگانه.» نشریه انرژی ایران ۱۴.۲ (۱۳۹۰): ۵۹-۷۳.

محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد. «کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تاملی در ضرورت‌های فلسفی و کاربردی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۵.۹۵ (۱۳۹۰)

محمود متوسلی، سید غلامرضا جلالی نائینی، حمیدرضا نورعلیزاده و یحیی میرزایی پری. «تحلیل نهادی بازار بیمه زندگی کشور ایران با استفاده از مدل چهار سطح نهادی ویلیامسون.» پژوهشنامه بیمه (فصلنامه صنعت بیمه سابق) ۲۶.۳ (۱۳۹۰): ۵۱-۷۵.

محمود متوسلی و علی نیکونسبتی. «تغییر نهادی.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۶/۳.۱۱۴ (۱۳۹۰): ۵۱-۶۸.

محمود متوسلی، سیدغلام رضا جلالی نایینی، حمیدرضا نورعلیزاده و یحیی میرزایی پری. «تحلیل نهادی بازار بیمه زندگی کشور ایران با استفاده از مدل چهار سطحی نهادی ویلیامسون.» پژوهشنامه بیمه (فصلنامه صنعت بیمه سابق) ۲۶.۳ (۱۳۹۰): ۵۱-۷۷.

جعفر عبادی، محمود متوسلی، علی نیکونسبتی و نازنین خضرا. «آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟ .» فرایند مدیریت و توسعه ۲۴.۴ (۱۳۹۰): ۵۶-۷۳.

محمود متوسلی، جعفر عبادی و محمود مشهدی احمد. «اقتصاد ارتدکس مطالعه‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۵.۹۷ (۱۳۹۰): ۱۷۵-۲۰۵.

جعفر عبادی، محمود متوسلی و علی نیکونسبتی. «اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر.» نامه مفید ۲.۸۷ (۱۳۹۰): ۸۷-۱۱۰.

محمود متوسلی، زهرا فرضی زاده و علی نیکونسبتی. «بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین.» نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) توسعه روستایی سابق ۳.۲ (۱۳۹۰): ۵۱-۶۸.

محمود متوسلی، جعفر عبادی و احمد محمود مشهدی. «اقتصاد ارتدوکس مطالعه‌ای در معنا مفهوم و ویژگی‌های آن.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۵.۹۷ (۱۳۹۰): ۱۷۵-۲۰۵.

محمود متوسلی، محمد جواد رضائی و مهدی موحدی بکنظر. «درک رفتار اقتصادی بر اساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۷.۲ (۱۳۹۱): ۸۱-۹۹.

ابوالفضل پاسبانی و محمود متوسلی. «مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس انداز.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۷.۹۸ (۱۳۹۱): ۲۰۵-۲۴۱.

محسن فرقانی، محمود متوسلی و رضا محمدکاظمی. «شناسایی مولفه‌های موثر بر انتخاب مشتریان در بسته‌بندی مواد غذایی.» علوم و فنون بسته‌بندی سال سوم، شماره ۹ (۱۳۹۱): ۱۸-۳۱.

محمود متوسلی. «تغییر در الگوها؛ پیش شرط توسعه.» ماهنامه نسیم بیداری ۳.۲۶ (۱۳۹۱): ۹۶-۹۸.

زهرا آراستی، محمد مهدی ملکی و محمود متوسلی. «عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی.» توسعه کارافرینی ۵.۱۶ (۱۳۹۱): ۱۸۵-۲۰۳.

محمود متوسلی و میثم احقاقی. «بررسی فرایند تغییرها در تعامل‌های انسانی از منظر علوم انسانی، با تاکید بر دو جریان اتریشی و نهادی.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۷.۴ (۱۳۹۱): ۴۵-۶۷.

محمود متوسلی، فرشاد مومنی و جمال فتح اللهی. «درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران.» دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) ۸.۲ (۱۳۹۱): ۵۳-۷۸.

محمود مشهدی احمد، محمود متوسلی و علی طیب نیا. «اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۸.۱ (۱۳۹۲): ۱۵۹-۱۷۹.

فرهاد رهبر، محمود متوسلی و میثم امیری. «اقتصاددانان رفتاری و نظریه‌های آن‌ها.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۸.۱ (۱۳۹۲): ۱۳۳-۱۶۵.

محمود متوسلی، محمدرضا میگون پوری و الهه میگون پوری. «شناسایی عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری سیستم نوآوری فناورانه در کشور: الگویی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده.» فرایند مدیریت و توسعه ۲۶.۱ (۱۳۹۲): ۳-۲۸.

محمود مشهدی احمد، محمود متوسلی و علی طیب نیا. «اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی آن.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۸.۱ (۱۳۹۲)

محمود متوسلی، غدیر مهدوی و یحیی میرزایی پری. «شناسایی نهادها و کسب و کارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران.» پژوهشنامه بیمه (فصلنامه صنعت بیمه سابق) سال ۲۸ - شماره مسلسل ۲.۲ (۱۳۹۲): ۱۰۳-۱۲۷.

محمود متوسلی، سمیه توحیدلو و علی نیکونسبتی. «باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۸.۲ (۱۳۹۲): ۸۱-۹۸.

محمود متوسلی، اله مراد سیف و میرسعید مهاجرانی. «توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۸.۳ (۱۳۹۲): ۱۳۳.

زهرا فرضی زاده، محمود متوسلی و مهدی طالب. «بررسی جامعه شناختی توانمندی اجتماعی و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل مؤثر بر رشد آن و موانع در جامعه زنان روستایی.» نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) توسعه روستایی سابق ۵.۱ (۱۳۹۲)

محمود متوسلی و هدی زبیری. «انسجام اجتماعی منشا توسعه اقتصادی.» نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) توسعه روستایی سابق ۵.۲ (۱۳۹۲): ۴۹-۷۴.

محمود متوسلی و محمد صادق برادران. «بداعت شومپیتری؛ چگونگی خلق، نشر و اثرگذاری آن.» فصلنامه سیاست علم و فناوری ۲.۴ (۱۳۹۲): ۲۷-۴۰.

محمدرضا جوادی یگانه، محمود متوسلی و سمیه توحیدلو. «الگوی مصرفی و درآمدی خانوار در دوران مشروطه.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۸.۴ (۱۳۹۲): ۱۲۹-۱۶۰.

محمود متوسلی، محمدرضا میگون پوری و الهه میگون پوری. «شناسایی عوامل موثربر فرآیند شکل گیری سیستم نواوری فناورانه در کشور: الگویی برخاسته از داده ها.» مدیریت و توسعه ۱۴.۸۳ (۱۳۹۳): ۱-۱۲.

محمدرضا میگون پوری، محمود متوسلی و الهه میگون پوری. «شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فعالیتهای کارآفرینانه در پیدایش نظام نواوری تکنولوژیک در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر.» توسعه کارافرینی ۲۱.۸ (۱۳۹۳): ۱۱-۱۸.

جعفر عبادی، محمود متوسلی و علی نیکو نسبتی. «مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟ .» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۹.۱ (۱۳۹۳): ۱۲۹.

جمال فتح اللهی، محمود متوسلی، فرشاد مومنی و سید محمد باقر نجفی. «مقدمه‌ای بر شاخص‌های بومی اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۱۹.۲ (۱۳۹۳): ۷۳-۱۱۸.

محمود متوسلی و میثم احقاقی. «یادگیری، مدل‌های ذهنی و عملکرد اقتصادی با نگرش نهادی و علوم شناختی.» مجله تحقیقات اقتصادی ۴۹.۲ (۱۳۹۳): ۳۸۵-۴۰۹.

مهدی احراری و محمود متوسلی. «تبیین بیمه‌های زندگی از منظر روش شناختی.» بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی) ۲.۱ (۱۳۹۴): ۱-۳۶.

محمود متوسلی و سید جعفر حسینی. «تحلیلی نهادی از سیاست‌گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران.» فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی ۱۱.۴۶ (۱۳۹۴): ۱-۲۵.

محمود متوسلی و هدی زبیری. «پایه تئوریک نظریه‌پردازی‌ها در راستای ریشه‌یابی عملکرد ناموفق سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران.» مجله تحقیقات اقتصادی ۵۰.۳ (۱۳۹۴): ۷۳۳-۷۵۰.

محمود متوسلی. «پیش درآمدی بر فرایند خلق بی‌بدیل (ناولتی) در توسعه اقتصادی و کارآفرینی.» فصلنامه توسعه کارآفرینی ۹.۱ (۱۳۹۵): ۱۷۷-۱۹۵.

شاهین جوادی، محمود متوسلی و جهانگیر یدالهی فارسی. «رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران.» فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۲.۱ (۱۳۹۵): ۱۰۱-۱۲۰.

شاهین جوادی، محمود متوسلی و جهانگیر یدالهی فارسی. «ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده‌ها (DEA(.» اقتصاد مقداری ۱۳.۲ (۱۳۹۵): ۲۱-۴۰.

هدی زبیری، محمود متوسلی و مهدی احراری. «آثار توسعه‌ای بیمه زندگی از منظر سرمایه اجتماعی.» پژوهشنامه بیمه (فصلنامه صنعت بیمه سابق) ۳۱.۲ (۱۳۹۵): ۱-۱۹.

محمود متوسلی، زینب آیینی و ژیلا ترابی. «کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد.» پژوهشنامه اقتصادی ۱۶.۶۱ (۱۳۹۵): ۱-۳۲.

شاهین جوادی، محمود متوسلی، جهانگیر یدالهی فارسی و حامد شکوری گنجوی. «محاسبه شاخص فرصت‌های نوآورانه و فرصتهای آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA).» اقتصاد مقداری ۱۳.۲ (۱۳۹۵): ۱-۲۸.

محمود متوسلی، سیما خدابنده لو، علی نیکونسبتی و علی رستمیان. «تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن.» فصلنامه توسعه کارآفرینی ۹.۳ (۱۳۹۵): ۴۵۳-۴۷۲.

زهرا فرضی زاده، مهدی طالب و محمود متوسلی. «بررسی موانع تحصیل دختران روستایی (پژوهشی کیفی).» فصلنامه تعلیم و تربیت ۱۲۹.۱۲۹ (۱۳۹۶)

محمود متوسلی و علی رستمیان. «ذهنی گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی.» پژوهشنامه اقتصادی ۱۷.۶۴ (۱۳۹۶): ۱-۳۲.

محمود متوسلی، حمیده دباغی و افروز عباسی. «الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن.» نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) توسعه روستایی سابق ۹.۱ (۱۳۹۶): ۲۷-۵۰.

محمود متوسلی، سعید شجاعی، هستی چیت سازان و قنبر محمدی الیاسی. «موانع نهادی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاههای کوچک فناور.» فصلنامه توسعه کارآفرینی ۱۰.۳ (۱۳۹۶): ۴۷۷-۴۹۶.

محمود متوسلی، سعید شجاعی، قنبر محمدی الیاسی و هستی چیت سازان. «واکاوی چالش‌های نهادی تبادلات سرمایه گذاران خطرپذیر با شرکت‌های فناوری محور.» فصلنامه سیاست علم و فناوری ۹.۴ (۱۳۹۶): ۱-۱۴.

محمود متوسلی، فرشاد مومنی، محمدمجید رنجبر و رزیتا لاجوردی. «فرصتی برای پرداختن به مفهوم برنامه ریزی در ایران.» مجلس و راهبرد ۲۴.۹۲ (۱۳۹۶): ۲۵۵-۲۷۸.

محمود متوسلی و کاوه حاجی علی اکبری. «کنش جمعی؛ نقطه اتصال تفکر نهادگرا و نگرش برنامه ریزی ارتباطی.» فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ۲۱.۴ (۱۳۹۷)

محمود متوسلی، عمران رزاقی و محمد حسین هادی. «رویکرد اقتصادی به اعتیاد؛ چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب است؟ .» مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی ۱۰.۳ (۱۳۹۷)

محمود متوسلی، فرشاد مومنی، رزیتا لاجوردی و محمد مجید رنجبر. «عقلانیت و آشفتگی در برنامه ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت.» پژوهشنامه اقتصادی ۱۸.۶۹ (۱۳۹۷): ۱۹۳-۲۲۵.

احمد رضا روشن و محمود متوسلی. «الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای کیفیت وزارت علوم.» فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی ۴۱.۴۱ (۱۳۹۷): .

سیدمحمد میرکمالی، محمود متوسلی و فرهاد عباسی. «کارآفرینی به مثابه رشته علمی.» فصلنامه سیاست علم و فناوری


طرح‌های پژوهشی


محمود متوسلی. «توسعه دموکراسی منابع طبیعی.» ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱.

محمود متوسلی. «بررسی وتجزیه وتحلیل مبانی هستی شناسی، معرفت‌شناسی وروش‌شناسی علم اقتصاد.» ۱۳۸۳

تدریس در دانشگاه مفید، دانشگاه تهران و ...

کارشناس مرکز تحقیقات اقتصاد ومدیریت، ۱۳۵۷/۰۲/۰۱، ۱۳۶۰/۰۲/۰۱، ایران، تهران

عضو GTC، ۱۳۶۰/۰۱/۰۱، ۱۳۶۱/۰۱/۰۱، ایران، تهران

همکاری در امور اجرایی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، ۱۳۶۳/۰۱/۰۱، ۱۳۶۵/۰۱/۰۱، ایران، تهران

سرپرست موسسه (اجرایی - پژوهشی)، ۱۳۶۷/۰۱/۲۰، ۱۳۶۸/۰۱/۱۵، ایران، تهران

مشاور وزارت اقتصاد (پژوهشی و مشاوره)، ۱۳۶۸/۰۱/۲۰، ۱۳۷۱/۰۱/۱۵، ایران، تهران

عضو هئیت تحریریه مجله انگلیسی Iranaian Economic Review، ۱۳۶۹/۰۱/۲۰، ۱۳۷۹/۰۱/۰۲، ایران، تهران

علمی-اجرایی-مشاوره، ۱۳۷۳/۰۱/۰۱، ۱۳۷۶/۰۱/۰۱، ایران، تهران

سرپرست دوره شبانه، ۱۳۷۳/۰۲/۰۱، ایران، تهران

عضو کمیته منتخب (ترفیعات) دانشکده، ۱۳۷۴/۰۱/۰۱، ايران، تهران

عضو شورای پژوهشی، ۱۳۷۴/۰۱/۲۰، ۱۳۷۶/۰۱/۱۵، ایران، تهران

نماینده موسسه تحقیقات اقتصادی در شورای پژوهشی، ۱۳۷۴/۰۲/۰۱، ایران، تهران

عضو شورای تحصیلات تکمیلی، ۱۳۷۴/۰۲/۰۱، ایران، تهران

مدیرعامل دفاتر بازرگانی خارج از کشور، ۱۳۷۵/۰۱/۰۲، ۱۳۷۶/۰۱/۰۱، ایران، تهران

عضو هیئت تحریریه، ۱۳۷۵/۰۱/۱۶، ایران، تهران

عضو وابسته گروه اقتصادی سیاسی، ۱۳۷۵/۰۲/۰۱، ایران، تهران

سر دبیر مجله تحقیقات اقتصادی، ۱۳۷۵/۰۲/۰۱، ایران، تهران

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده، ۱۳۷۶/۰۱/۲۰، ایران، تهران

عضو کمیته دائمی سه جانبه، ۱۳۷۸/۰۲/۰۱، ایران، تهران

عضو گروه مشاوران علمی، ۱۳۷۹/۰۶/۰۱، ايران، تهران

عضو شورای دبیران مجله، ۱۳۷۹/۰۹/۰۱، ايران، تهران

عضو کمیته گزینش علمی، ۱۳۸۰/۰۶/۰۱، ايران، تهران

عضو کمیسیون کارآفرینی، ۱۳۸۰/۰۷/۰۱، ايران، تهران

مدیر گروه آموزشی اقتصاد اجتماعی، ۱۳۸۶/۰۸/۰۱، ۱۳۸۸/۰۸/۰۱، ايران، تهران

عضو هیأت علمی وابسته در دانشکده کارآفرینی، ۱۳۸۶/۰۸/۱۲، ۱۳۸۸/۰۸/۱۲، ايران، تهران

مدیرگروه آموزشی اقتصاد بین رشته ای دانشکده اقتصاد، ۱۳۸۸/۰۴/۱۳، ۱۳۹۰/۰۴/۱۳، ايران، تهران

عضو هیئت تحریریه مجله توسعه روستایی، ۱۳۸۸/۰۸/۱۱، ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، ايران، تهران

عضو شورای برنامه ریزی آموزشی، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱، ايران، تهران

عضو شورای انتشارات، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱، ايران، تهران

عضو هیأت علمی وابسته در دانشکده کارآفرینی، ۱۳۸۸/۱۲/۲۴، ۱۳۹۰/۰۸/۱۲، ايران، تهران

نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی، ۱۳۸۹/۰۲/۱۲، ايران، تهران

سردبیر مجله برنامه و بودجه و عضو هییت تحریریه، ۱۳۸۹/۰۹/۰۷، ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، ايران، تهران

مدیرگروه اقتصاد اجتماعی، ۱۳۸۹/۰۹/۰۸، ۱۳۹۱/۰۹/۰۸، ايران، تهران

مدیر گروه گروه اموزشی اقتصاد اجتماعی، ۱۳۸۹/۱۲/۱۳، ۱۳۹۱/۰۹/۲۷، ايران، تهران

هیات علمی وابسته به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۷/۲۳، ۱۳۹۵/۰۷/۲۳، ایران، تهران

عضویت هیات علمی وابسته گروه آموزشی توسعه کارآفرینی، ۱۳۹۶/۰۳/۲۸، ایران، تهران

بین المللی


Mahmoud Motevaseli. "Out Look for oil and natural Gas for the ok.High Plains." International Assocoation of Energy, Economics,.

محمود متوسلی و زهرا فرضی زاده. "رویکردی متفاوت به توانمندسازی زنان (با تأکید بر ابعاد عینی، ذهنی، روحی)." همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، تهران.

داخلی


عادله اسماعیلی دستجردی پور، محمد چیذری ، حسن صدیقی و محمود متوسلی. "تعیین میزان بهینه استفاده از ماشین آلات در کاشت محصول گندم در استان فارس." دومین همایش ملی پژوهش های کاربرذی در علوم کشاورزی، تهران.

محمود متوسلی و نفیسه شایان نژاد. "واکاوی دیدمان مناسب برای خلق آیندۀمطلوب؛ نگرشی پراکسولوژیک با نگاهی قرآنی." چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده، تهران.

محمود متوسلی. "نگرشی معرفت شناختی به علم اقتصاد." پنجمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد، تهران.

محمود متوسلی. "شرکت در میز گرد." همایش موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی،.

محمود متوسلی. "مجموعه کنفر انسهای توسعه." توسعه اقتصادی ژاپن سرزمین و مردم ژاپنی،.

محمود متوسلی. "مجموعه کنفر انسهای توسعه." مسایل جدید رشد و توسعه اقتصادی،.

محمود متوسلی. "عضو کمیته علمی همایش." همایش صادرات کشور،.

محمود متوسلی. "محقق در بحث اقتصاد آموزش." چهارمین همایش ادواری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران،.

محمود متوسلی. "استراتژیهای تجاری وتوسعه اقتصادی." دومین همایش سالانه سیاستهای بازرگانی و تجارت بین المللی،.

محمود متوسلی. "استراتژی خود اتکایی درایران." جهان سوم و توسعه اقتصادی،.

محمود متوسلی. "عضویت در هیات علمی کنفرانس." کنفرانس بین المللی عشایر و توسعه،.

محمود متوسلی. "همکاری در کمیته عملی وپانهالی سمینار." شاخت استعدادهای بازرگانی -اقتصادی استانهای گیلان و آذربایجان،.

محمود متوسلی. "شرکت در میز گرد." سومین نشست اندیشه بررسی تاثیر انحصارات در اقتصاد ایران،.

محمود متوسلی. "بعنوان محقق در اقتصاد آموزش وپرورش." جلسه گروه پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت،.

محمود متوسلی. "برنامه ریزی وتبادل نظر." سمینار اعتبارات خرد و زنان روستایی،.

محمود متوسلی. "شرکت در کمیته علمی وبررسی مقالات." سومین همایش سیاستهای بازرگانی و تجارت بین المللی،.

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه