جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد اسلامی» برگزار می گردد
1399-09-24
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد «بدون آزمون در سال ۱۳۹۹»
1399-09-25