همايش مشاوران مدارس استان قم با همكاری دانشگاه مفيد صبح و عصر روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 در محل دانشگاه مفيد برگزار شد.
1398-12-13
اطلاعیه «شماره 2»، گزارش برگزاری کلاس های درسی به صورت مجازی
1398-12-17