نشست علمی «معیار‌های تعیین مصلحت كودك» در دانشگاه مفید برگزار شد
1401-10-18
نشست علمی «حقوق بین الملل در کتاب دعائم الاسلام» در دانشگاه مفید برگزار شد
1401-10-21