اعلام نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی 1399
1399-07-27
نحوۀ دریافت (ویزای دانشجویان غیر ایرانی) دانشگاه مفید
1399-08-06