نشست علمی: بررسی فقهی حکم لزوم اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه
1399-09-18
جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد اسلامی» برگزار می گردد
1399-09-24