اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (ورودی 1399 – نیمسال دوم)
1399-10-17
انتصاب
انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی محمدی به سمت قائم مقام رئیس دانشگاه مفید
1399-10-24