مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می کند
1401-09-26
فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) را تسلیت عرض می نماییم
1401-10-05