گفتگو درباره كتاب: «زنان باورمند در اسلام، كنار نهادن تفسيرهای پدرسالارانه از قرآن»
1402-09-12
مصاحبه معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید به مناسبت روز دانشجو
1402-09-18