مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید به مناسب سالروز درگذشت علامه اقبال لاهوری برگزار می‌کند
1403-01-28
«برنامه ۲۲۳» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1403-02-01