به اطلاع می‌رساند، نشست علمی «جایگاه شوراهای استانی در قوانین» در دانشگاه مفید برگزار می‌گردد
1402-02-10
«برنامه ۱۸۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-02-16