پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دو مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه مفید
1402-01-30
گزارش اجمالی نشست علمی: «اعجاز قرآن از جهت جاذبه شنیداری آن»
1402-02-05