– اعلام نتایج آزمون اختصاصی دانشگاه مفید (کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری) ۱۴۰۲
1402-05-08
تعطیلات تابستانی دانشگاه مفید (۱۴ الی ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲)
1402-05-11