مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کند
1402-09-06
گفتگو درباره كتاب: «زنان باورمند در اسلام، كنار نهادن تفسيرهای پدرسالارانه از قرآن»
1402-09-12