اعلام نتایج آزمون کارشناسی ویژه طلّاب – دانشگاه مفید (۱۴۰۳ – ۱۴۰۲)
1402-03-17
ساعات کار کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید در ایام امتحانات
1402-03-23