کرسی ترویجی: «تبيين معيارمند احكام كيفری قرآن: سخنی در آيات‌الاحكام كيفری»
1398-11-29
اطلاعیه «شماره 1» معاونت آموزشی دانشگاه مفید در خصوص کانال های مجازی هر درس به صورت تقکیکی
1398-12-05