صدور مجوز وزارت عتف برای برگزاری سه گرایش تحصیلی جدید در دپارتمان حقوق دانشگاه مفید
1399-06-15
ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی
1399-06-15