ولادت با سعادت امام علی النقی الهادی (ع) مبارک باد
1399-11-07
انتصاب
انتصاب آقای دكتر سيد عبدالمطلب احمدزاده به سمت مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید
1399-11-12