رییس محترم دانشگاه مفید در پیامی درگذشت استاد گرانقدر دکتر داود فیرحی (ره) را تسلیت گفتند
1399-08-21
گزارش تفصیلی نشست علمی نقد و بررسی کتاب «ادیان در قرآن»
1399-08-26