اعلام نتایج آزمون اختصاصی دانشگاه مفید، مقاطع كارشناسی، كارشناسی‌ارشد و دکتری (1399-1400)
1399-07-21
دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفید برگزار می کند
1399-07-27