ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی
1399-06-15
– شیوه مهمانی دانشجویان به دانشگاه مفید
1399-06-16