اعلام نتیجه مصاحبه های ویژه طلاب در دو مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری
1401-06-01
«برنامه ۱۶۰» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-06-05