انتخاب دوفصلنامه بین‌المللی «حقوق بشر» دانشگاه مفید به‌عنوان نشریه برتر جشنواره فارابی در سال ۱۴۰۲
1402-04-25
«برنامه ۱۹۴» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-04-31