بسم‌الله الرحمن الرحيم
«اِجـْعـَلْ نـَفـْسـَكَ مـيـزانـا فـيـمـا بـَيـْنـَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ،فَاَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنـَفـْسـِكَ، وَ اَكـْرَهْ لَهُ مـا تـَكـْرَهُ لَهـا»؛ نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که برای خود دوست داری، برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که برای خود نمی‏‌پسندی، برای دیگران نيز مپسند. (نهج‌البلاغه، نامه ۳۱)

مقدمه
دانشگاه مفيد بنيانی بر پايه علم، اخلاق و دين است. اين دانشگاه سامان يافته است تا در گستره فعاليتش، علوم انسانی و آنچه اسلام درباره آن نظر دارد را با روشی علمی و دانشگاهی آموزش دهد و مرکزی باشد برای تعالی اندیشه‌ها. دانشگاه مفيد درصدد ارائه خوانشی اصيل و قاعده‌مند از اسلام، بررسی محققانه نظريات اسلامی و تطبيق آن با دانش روز و در نهایت، دست‌یابی به راهكارهايی مؤثر برای رفع چالش‌های امت اسلامی و جامعه بشری است.

اصول حاكم بر دانشگاه مفيد

اخلاق‌مداری
اخلاق ميزان عمل در دانشگاه مفيد است؛ ازاین‌رو مجموعه كاركنان دانشگاه، اخلاق را بيش از هر چیزی حاكم بر گفتار و رفتار خود دانسته و در ارتباط با اساتيد، دانشجويان، مراجعه‌کنندگان و نيز همكاران، پایبند به رعايت همه‌جانبه اخلاق هستند.

عدالت محوری
رفتار عادلانه و برخورد منصفانه از معيارهای اصلی سنجش كاركنان در دانشگاه مفيد است. با توجه به حضور دانشجويانی از ملل و مذاهب گوناگون در دانشگاه و نيز وجود گرایش‌ها و سلیقه‌های سياسی و فرهنگی غير همگون آنان، كاركنان دانشگاه مفيد در همه سطوح اداری، خود را پایبند به رعايت عدل، انصاف و عدم جانب‌داری در مراوده‌ها می‌دانند؛ همچنين افزون بر سنجش كامل صلاحيت افراد از آغاز عضويت در جمع كاركنان، وجود کمیته‌ها و گروه‌های مختلف نظارتی در دانشگاه مفيد مقوّم اين اصل است.

دین‌باوری
دانشگاه مفيد در راه خدمت به دين و به‌رغم احترامی كه برای باورهای شخصی افراد داراست، رعايت ضوابط مسلّم دين اسلام را شرط اساسی حضور و كار در دانشگاه مفيد می‌داند.

نظم
در هر مجموعه برای دستيابی به اهداف، وجود نظم و انضباط در محيط كاری بایسته است. باوجود اینکه در دانشگاه مفيد فضايی صميمانه میان كاركنان حاكم است، ولی اين موضوع به مفهوم بی‌نظمی نیست و در اداره همه امور دانشگاه، نظم اداری بر دیگر موارد مقدم است.

قانون‌مداری
قانون در دانشگاه مفيد فصل الخطاب است. همه امور دانشگاه بر اساس قوانين كشور، دستورالعمل‌های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نيز اسناد بالادستی دانشگاه مفيد به انجام می‌رسد و سليقه شخصی كاركنان در انجام امور و به‌ویژه در ارتباط با مراجعه‌کنندگان جايگاهی ندارد.

به‌روز بودن
همگامی با تغييرات، عامل پایداری و پيشرفت هر سيستم است. در دانشگاه مفيد کوشش شده است تا امور آموزشی - پژوهشی و نيز همه فعالیت‌های اداری بر پایه روش‌های به‌روز و هم‌سو با آخرين دستاوردهای در دسترس، مديريت و اجرايی گردند. امكانات كنونی دانشگاه در مقايسه با دیگر مراكز علمی، گويای حركت دانشگاه مفيد در راستای اين اصل اساسی است.

هدفمندی
حركت در مسير اهداف مطرح‌شده، نشان‌دهنده قوت و ضعف عملكرد هر مجموعه است. اهداف دانشگاه مفيد -كه در اساسنامه تصريح و در سیاست‌گذاری كلی مجموعه تبيين شده‌اند- نقطه محوری فعالیت‌های دانشگاه بوده و تلاش برای تحقق آن‌ها، اصلی‌ترین وظيفه هر عضو دانشگاه مفيد است.

همكاری
در دانشگاه مفيد اصل بر همكاری و فعاليت گروهی است. همه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شغلی در این دانشگاه دربردارنده اين اصل بوده و با در نظر گرفتن حيطه شغلی كاركنان، امور دانشگاه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده است كه با همیاری کارکنان، بيشترين بهره‌وری محقق شود.

مسئولیت‌پذیری
مسئولیت‌پذیری ویژگی نيروی انسانی كارآمد در يك سيستم است. با توجه به غير انتفاعی بودن دانشگاه مفيد و اهداف والای مؤسس گران‌قدر آن، اهميت مسئولیت‌پذیری كاركنان در دانشگاه مفيد دوچندان است. مسئولیت‌پذیری در دانشگاه مفيد، شامل انجام وظايف سپرده‌شده، راهنمايی مراجعه‌کنندگان، ازخودگذشتگی و پيگيری امور را تا پایان آن‌ها دربرمی گيرد.