با توجه به اهمیّت همکاری فعاّل دانشجویان در برنامه‌های علمی و نیز ایجاد فضای مناسب برای تحقّق ایده‌های علمی آنان، در هر دپارتمان انجمن‌های علمی - دانشجویی تأسیس شده است. اين انجمن‌ها به‌صورت مستقل يا مشترك با ديگر واحدهای دانشگاه، برنامه‌های گوناگونی در چهارچوب همايش، سمينار، نشست، كلاس‌های فوق برنامه و ... برگزار می‌کنند. هرساله انتخابات اعضای انجمن‌ها (برای تصدی پست‌های تعریف‌شده در هر انجمن) با تشريفات ویژه و با نظارت دفتر امور پژوهشی دانشگاه به‌وسیلۀ خود دانشجویان برگزار می‌گردد.

اسامی انجمن‌های فعّال در دانشگاه مفيد:


انجمن علمی – دانشجويی فلسفه (تأسيس ۱۳۸۶)

انجمن علمی – دانشجويی اقتصاد (تأسيس ۱۳۸۷)

انجمن علمی – دانشجويی علوم‌سياسی (تأسيس ۱۳۸۷)

انجمن علمی – دانشجويی حقوق (تأسيس ۱۳۸۸)

انجمن علمی – دانشجويی زبان انگليسی (تأسيس ۱۳۸۸)

انجمن علمی - دانشجویی الهیات (تأسیس ۱۳۹۸)

مهم‌ترین فعّالیت‌های انجمن‌های علمی:

۱. برگزاری نشست‌ها، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی دانشجویی؛
۲. برگزاری مسابقه و رقابت‌های علمی میان دانشجويان؛
۳. برگزاری نشست‌های گفت‌وگوی علمی دانشجويان؛
۴. برگزاری اردوهای علمی؛
۵. گردآوری و نشر مطالب علمی در گسترۀ تخصّصی انجمن؛
۶. حضور منظّم و برنامه‌ریزی‌شده در همایش‌ها و نشست‌های علمی مؤسسه‌ها و مراكز ديگر؛
۷. برگزاری کارگاه‌های مقاله‌نویسی و پایان‌نامه نويسی.