يكی از سياست های دانشگاه مفيد، جذب طلّاب واجد صلاحيت حوزه های علميّه و آموزش علوم روز به آن ها است و از ابتدای تأسیس با ایجاد دفتر بورس و جذب دانشجو این هدف را دنبال نموده است.
شرایط اعطای بورسیه اینگونه است که طلّاب متقاضی، به شرط دارا بودن شرايط اعلامی و قبولی در آزمون اختصاصی و مصاحبه حضوری اين دانشگاه می توانند از امتياز تحصيل رايگان در سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری، تحت عنوان «بورس تحصیلی آيت الله العظمی موسوی اردبيلی (ره)» بهره مند گردند. همچنين با توجه به تمهيدات انديشيده شده، دانشجويان بورسيه اين سه مقطع تحصيلی، از سال تحصيلی 98-97 علاوه بر تحصيل رايگان، طبق ضوابط دانشگاه مفيد، كمك هزينه تحصيلی ماهيانه نيز دريافت می نمايند.
از زمان تأسيس دانشگاه مفید تا كنون بيش از 1400 طلبه آقا و خانم از اين بورس تحصيلی استفاده نموده اند و در حال حاضر نيز نزدیک به 100 طلبه آقا و خانم به عنوان دانشجوی بورسيه در سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری مشغول تحصيل هستند. دانشجويان بورسيه دانشگاه مفيد تا كنون موفقيت های فراوانی را كسب نموده اند و بسياری از آنان در مناصب علمی و اجرايی كشور مشغول خدمت هستند. همچنين بيشتر اعضای هيأت علمی دانشگاه مفيد از دانش آموختگان بورسيه اين دانشگاه می باشند.
آزمون اختصاصی بورسيه دانشگاه مفيد، هر ساله در فصل بهار و با نظارت سازمان سنجش و آموزش كشور در محل دانشگاه مفيد برگزار می گردد.
وظایف
1- انجام امور و ارایه راهکارهای مربوط به شناسایی و جذب دانشجویان بورسیه؛
2- برگزاری كلاس های دانشگاهی ويژه طلاب حوزه های علميه يا ثبت نام تك درس طلاب در دانشگاه به منظور آشنا ساختن طلاب با گزيده دروس دانشگاهی در رشته های مختلف؛
3- برگزاری دروس حوزوی برای دانشجويانی كه مايل به تحصيل حوزوی هستند و همچنين برای طلاب بورسیه دانشگاه؛
4- پيگيری های لازم به‌منظور حمایت مادی و معنوی از دانشجویان بورسیه و تلاش برای ارتقای سطح علمی آنان و اعمال مقررات و ضوابط دانشگاه درباره دانشجویان بورسیه و نظارت بر اخذ کلیه تعهدات لازم از آنها؛
5- نظارت بر پیشرفت تحصیلی حوزوی دانشجویان بورسیه؛
6- آسیب‌شناسی سالانه فرایند پذیرش دانشجویان بورس و وضعیت تحصیلی آنان و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود آن به مقام مافوق؛
7- پیگیری امور مربوط به کمیته بورس دانشگاه بر اساس آيين‌نامه مربوط؛
8- انجام امور مختلف مربوط به دانشجويان بورسيه كه طبق آيين‌نامه‌های مختلف بر عهده اين دفتر گذاشته می شود.

علی سالمی نجف آبادی

کارشناس

02532130202