English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دپارتمان ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها
شرايط تحصيل رايگان در دورة دكتري فلسفه دانشگاه مفيد

الف) پذيرفته شدگان سال تحصيلي 98-97 در دكتري فلسفه دانشگاه مفيد، به شرط دارا بودن شرايط زير، به صورت رايگان در اين دانشگاه تحصيل مي‌نمايند. 
1- معدل كل دانشجو مساوي يا بالاتر از معدل معيار باشد.
{معدل معيار برابر است با هفده يا ميانگين نمرات دانشجويان اين رشته درهشت نيمسال گذشته، هر كدام كه بالاتر باشد. معدل معيار توسط معاونت آموزشي محاسبه و به اطلاع دانشجويان مي‌رسد.}
2- دانشجو در هيچ كدام از درسها يا امتحانات مردود نشود و مقالة ‌نهايي درسها را در موعد مقرر تحويل دهد. 
3- دانشجو در طول نيمسال تحصيلي، هر هفته حداقل سه روز جمعا به مدت بيست ساعت در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقيق بپردازد. 
4- دانشجو حداكثر در هشت نيمسال تحصيلي فارغ‌التحصيل شود. 
ب) در صورتيكه در يك نيمسال معدل كل دانشجو از معدل معيار كمتر شود، دانشجو بايد بر اساس جدول زير كل شهريه تحصيل در آن نيمسال را بپردازد. 
پ) در صورتيكه دانشجو شرط معدل را كسب كند، اما در درسي مردود شود، بايد بر اساس جدول شهريه، شهريه درس مردود شده و شهريه اخذ مجدد آن درس را پرداخت نمايد.
ت) در صورتيكه دانشجو مقالة‌ نهايي درس خود را تا مهلت مقرر كه نهايتاً تاريخ امتحان آخر نيمسال آن درس است تحويل ندهد، چنانچه استاد با اجازة دانشكده مقاله را با تأخير تحويل بگيرد، به ازاء هر هفته تأخير در تحويل مقاله، دانشجو مكلف است يك هشتم شهريه آن درس را پرداخت نمايد. دانشكده نمي‌تواند بيش از هشت هفته براي تأخير مهلت دهد. 
ج) در صورتيكه در يك نيمسال، دانشجو شرط حضور در دانشگاه را رعايت نكند، مكلف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت كند. 
ث) در صورتيكه دانشجو در هر كدام از سه قسمت امتحان جامع مردود شود، مكلف است يك سوم شهريه كامل آن نيمسال را پرداخت كند. 
چ) در صورتيكه تحصيل دانشجو بيش از هشت نيمسال به طول بيانجامد، مكلف است شهريه كامل نيمسال نهم و بعد آن را پرداخت نمايد. 
ح) شهريه دانشجويان ورودي سال تحصيلي 98-97 دكتري فلسفه دانشگاه مفيد براساس جدول زير محاسبه مي‌شود. مبالغ اين جدول هر سال ممكن است به تناسب افزايش شهريه‌هاي دانشگاه، افزايش يابد. 

شهريه دورة دكتري فلسفه دانشگاه مفيد
شهريه ثابت هر ترم 44,600,000 ريال
شهريه متغير هر واحد تخصصي 9,900,000 ريال
شهريه هر واحد رساله 15,850,000 ريال


• درباره دانشگاه مفید • آموزش • پژوهش • کتابخانه • پذیرش • دانشجویان • رویدادها
بنیان گذار و رئیس
قائم مقام
اهداف و رسالت
تاریخچه
ساختار سازمانی
پردیس دانشگاه
درباره قم
دانشكده اقتصاد
دانشكده  حقوق
دانشكده  فلسفه
دانشكده  علوم سیاسی
گروه زبان انگليسي 
آموزش مرکز حقوق بشر
آموزش مرکز علوم قرآن
خدمات آموزش
مرکز آموزش‌های آزاد
مرکز آموزش‌های غیر حضوری
امور فارغ التحصیلان
فرم‌های آموزشی
آیین نامه‌ها و مقررات
مصوبات شورای آموزشی
تقویم آموزشی
مرکز مطالعاتی حقوق بشر
مرکز مطالعاتی حقوق تطبیقی
مرکز مطالعات قرآن
مرکز مطالعاتی اقتصادي
کتاب‌ها
مجلات

سامانه کتابخانه
بانک‌های اطلاعاتی
آپین نامه‌ها
عضویت در کتابخانه
خدمات رایانه و تکثیر
سفارش و خرید کتاب
پیوندها
آزمون اختصاصی کارشناسی
آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد

آزمون پذیرش دکتری
پذیرش بدون آزمون
ضوابط و مقررات پذیرش
فرم‌های پذیرش
پذیرش بورس
پذیرش دانشجویان خارجی
بورس آیت الله موسوی اردبیلی (مدّظله)
کمیته امور مالی
کمیسیون موارد خاص
کمیته انضباطی
مشاوره دانشجویی
انجمن‌های علمی
مجلهء دانش پژوهان
کانون‌های فرهنگی
تربیت بدنی
خوابگاه دانشجویی
سلف سرویس
خدمات متفرقه دانشجویی
آیین نامه‌ها و فرم‌های دانشجویی
All Content by Mofid University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8