فارسی            
Email |  Library |  eOffice |  eRegisteration |  Food Service |  Publications |  Computer Center  
Home
About Mofid
Education
Departments
Research
Library
Admission
Students
News & Event
تکثیر و تصویر پردازی

تكثير و تصوير برداري

كليه اعضاء مي­توانند از منابع مورد نظر خود كه تكثير آنها مجاز باشد تصويري برداري نمايند. تصوير برداري از پايان نامه­ها مجاز نمي­باشد و فقط يادداشت­هايي در حد نقل قول كوتاه و يادداشت از منابع و مآخذ يك پايان نامه با ذكر كليه مشخصات مجاز است.

مسئول تکثیر :

هادی حسینعلی بیگی

شماره تماس : 2130236-0251                                                        

 

About MofidUniversity

 Founder and President

Vice-chancellor

Background

Campus

About Qom

 

Education

 Education Division

Education Services

Alumni

Educational forms

Procedural Regulations

 

Research

 Center for Human Rights Studies

Center for Comparative Law Studies

Center for Qura'nic Studies

Center for Economic Studies

Publication

Journals

 

Library

 Library Software

Data Banks

 

Admission

 Scholarship

International Students Admission

 

Students

 Student Counseling

Accommodation

Restaurant

 

 

Departments

 Department of Economics

Department of Law

Department of Philosophy

Department of Political Science

Department of English Translation

Department of General Courses

Center for Human Rights Studies, Education Division

Center for Qura'nic Studies,

 


Mofid University

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8