رو عنوان : PreTitle
عنوان : جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته حقوق ورودی سال 1394 دانشگاه مفید روز یكشنبه 30 تیر1398 در دانشگاه مفید برگزار شد
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ 
ساعت : ۸:۳۴:۴۸
جشن دانش آموختگي دانشجويان رشته حقوق  ورودي سال 1394 دانشگاه مفيد روز يكشنبه 30 تير1398 در دانشگاه مفيد برگزار شد.
اين مراسم با حضور اساتيد، مسئولين و 38دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه مفيد و خانواده هاي آنان در تالار دكتر قربان نيا برگزار شد.
اين برنامه توسط جمعي از دانشجويان رشته حقوق و همكاري دفتر فرهنگي دانشگاه مفيد برگزار شد