English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دپارتمان ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : نشست هم اندیشی با موضوع «آسیب شناسی خانواده در دهه چهارم» با حضور دكتر رضا صالحی امیری در دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر : ۱۶۴۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 
ساعت : ۱۲:۱۲:۴۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد،‌ نشست هم انديشي با موضوع  «آسيب شناسي خانواده در دهه چهارم» با حضور دكتر رضا صالحي اميري (وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير گروه فرهنگي و اجتماعي پژوهشكده تحقيقات راهبردي) روز چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه مفيد برگزار شد. در اين نشست كه با همكاري روابط عمومي و مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد و با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه مفيد و همچنين كارشناسان و دست اندركاران حوزه آسيب هاي اجتماعيِ دانشگاه ها، دستگاه ها و نهادهاي مرتبط استان (استانداري، بهزيستي، مراكز مشاوره و ...) برگزار شد، جناب آقاي دكتر صالحي اميري ضمن اشاره به جايگاه بسيار مهم و تعيين كننده خانواده بعنوان يكي از مهمترين اركان نظام اجتماعي جامعه ايران، با ارائه آمارهاي متعدد به تبيين وضعيت فعلي اين نهاد مهم پرداخته و ضمن برشمردن مهمترين آسيب هايي كه دامنگير اين نهاد حياتي شده است، راهكارهاي پيشنهادي خود براي حل معضلات و مواجهه با آسيب هاي اين حوزه را تشريح نمودند. در ادامه نشست آقاي دكتر اميري ضمن استماع نظرات كارشناسان و اساتيد حاضر در سالن به سؤالات طرح شده پاسخ دادند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
All Content by Mofid University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License