English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست علمی« چشم انداز اقتصاد ایران در سال96» با حضور دكتر فرشاد مومنی در دانشگاه مفید برگزار گردید.
کد خبر : ۱۴۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۲۶:۲۵

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات اقتصادی نشست علمی با عنوان « چشم انداز اقتصاد ایران در سال1396» روز سه شنبه 19 اردیبهشت 96 با سخنرانی دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه مفید برگزار نمود.
 

در این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه مفید برگزار گردید دکتر مؤمنی با اشاره به این نکته که مهم ترین مبنا و معیار برای بررسی چشم انداز یک ساله در اقتصاد ایران سند بودجه مي باشد، اذعان داشتند براي بررسي چشم انداز يك ساله يك كشور بايد سند بودجه را از منظر ملاحظات سطح توسعه بررسي نماييم. اين در حالي است كه در اقتصاد سياسي ايران مساله تو سعه يك مساله كاملا حاشيه اي است و معمولا به بودجه و عملكرد اقتصادي از اين زاويه نگاه نمي كنند. در حالي كه حياتي ترين زاويه ديد براي نجات اقتصاد ايران اين است كه دريابيم كه اين برنامه يك ساله چقدر در تلاش است كه كشور را به سمت اهداف توسعه ملي جلو ببرد. دكتر مومني از اين شرايط به عنوان پارادوكس توسعه خواهي در يك اقتصاد رانتي ياد كرده و بيان داشتند كه از منظر تعبيرهاي سطح توسعه مهم ترين ويژگي نگاه توسعه اي نگاه دور مدت است،در حالي كه در اقتصاد رانتي همه فرآيندها و قاعده گذاري ها و نظام توسعه منافع و سازه هاي ذهني عبارت است از ترجيح نظام وار ملاحظات كوتاه مدت به ملاحظات بلندمت. پارادوكس توسعه خواهي هم يعني همين. وقتي ما دغدغه امروز را به فردا رساندن داريم چگونه مي خواهيم از دل اين شيوه پيگيري مسايل ، به سمت توسعه حركت كنيم.
ايشان همچنين به اين موضوع اشاره كردند كه متاسفانه متفكران و روشنفكران در كشور ما خود را درگير مطالعاتي كه موجب فتح نگرش به مسايل اقتصادي شود ،نمي كنند. آيا اگر متفكران بزرگ اسلام شناس ما مثل دكتر مطهري يا دكتر بهشتي يا دكتر صدر اكنون وجود داشتند، انقدر ساده از كنار اين مسايل عبور مي كردند. براي پاسخ به اين سوال و اين كه آيا از منظر اسلام ما مي توانيم تبييني از مسايل اقتصادي (مثلا بحران 2008 ) ارايه دهيم يا خير، پژوهشي صورت گرفت كه چيزي حدود 9 ماه به طول انجاميد و نتايج آن حاكي از اين بود كه فقط با اسلوب روش شناسي دكتر بهشتي به تنهايي، ما مي توانيم صورت بندي جامع الاساس و يك الگوي تبييني مبتني بر اسلام از اين قگونه مسايل ارايه كنيم تا بتوانيم بر اساس موازين اسلامي راه حل ارايه دهيم.
 

مهم ترين مشخصه تحليل هاي توسعه اي اين است كه به كميات به خودي خود براي داوري اعتماد نميكند و براي اين كه اين كميات اعتبار علمي داشته باشد و به كمك شناخت عالمان بيايند روي عنصر كيفيت متمركز مي شود. متاسفانه غفلت از مسايل فتح توسعه در ايران سيستم را دچار از كاركرد افتادگي كرده است. بنابراين اگر از بعد كوتاه نگرانه بگوييم چشم انداز اقتصاد ايران در سال 96چگونه است، بايد بگوييم براي تورم، بيكاري، نرخ ارز، نرخ رشد و… چه اتفاقي افتاده است. اما اگر بخواهيم از منظر ملاحظات مربوط به سطح توسعه نگاه كنيم بايد بگوييم وضعيت امنيت حقوق مالكيت چه تغييري كرده است، وضعيت هزينه هاي مبادله چه تغييري كرده است؟رابطه دولت و مردم چه تغييري كرده است؟توزيع قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات درسال 96 چه تفاوتي كرده است وسوالاتي از اين قبيل كه در كليت خودش به اين نحو جلوه گر مي شود.
به لحاظ تحليلي از منظر ملاحظات سطح توسعه مهم ترين شاقول براي سنجش، بنيه توليدي است. ممكن اين سوال پيش بيايد كه بنيه توليد ملي در اين سال چه تغييري ميكند. متاسفانه پاسخ اين است كه هيچ تغيير معني داري در هيچ يك از موسسات كليدي فتح توسعه در اقتصاد ايران سال 96 اتفاق نيوفتاده.
به گفته دكتر فرشاد مومني براي اينكه در مولفه هاي سطح توسعه تغييري حاصل شود مسئوليت قوه مقننه و قضاييه اگر از قوه مجريه بيشتر نباشد كمتر نيست. اين درحالي است كه در اقتصاد سياسي ايران هيچ تناسبي بين انتظاراتي كه از دستگاه هاي مختلف مي رود و اختيارات و امكاناتي كه در اختيار دارند وجود ندارد.
ما در فتح نظري معتقديم اساس بقاي اقتصاد رانتي درعدم شفافيت است.اگر بخواهيم صادقانه در جستجوي ارتقاي كيفيت زندگي ايراني باشيم گام نخسنت آن است كه فرآيندهاي تصميم گيرنده شفاف شود و بدانيم از چه كسي چقدر بايد مسئوليت بخواهيم .

در ادامه حاضرين در جلسه با طرح سوالاتي به بحث وتبادل نظر و با دكتر مومني پرداختند.بازگشت           چاپ چاپ