English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : هفتمین كرسی ترویجی عرضه ونقد دیدگاه علمی با موضوع «توان سنجی فقه در مهار پیامدهای روند رو به رشد اجتناب مالیاتی» برگزار گردید.
کد خبر : ۱۴۱۰
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
ساعت : ۸:۴۹:۵۱

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، با همكاري مركز مطالعات اقتصادي ، هفتمين نشست از سلسله نشست هاي ترويجي عرضه و نقد ديدگاه علمي با موضوع«توان سنجي فقه در مهار پيامدهاي روند رو به رشد اجتناب مالياتي» با حضور دكتر ناصر الهي عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي دانشگاه مفيد به عنوان ارايه كننده و دكتر مجيد رضايي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و دكتر مجيد حبيبيان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان ناقدين مقاله و جناب آقاي سعيد حسني مدير كل سابق سازمان امور مالياتي استان قم ،روز يكشنبه 24 بهمن 95 در سالن 420 دانشگاه مفيد برگزار گرديد.

دكتر الهی، با بیان اینکه سلطه جویی مالیاتی به خودی خود امر مذمومی نیست، بيان داشتند كه سلطه جویی مالیاتی یک طیف است که مناطق سفید، خاکستری و سیاه دارد که در این طیف، کمینه سازی مالیاتی، سفید، اجتناب مالیاتی، خاکستری و فرار مالیاتی، سیاه است. ايشان با بیان اینکه امروزه در دنیا به راحتی با فرار مالیاتی مقابله می شود و روند آن رو به کاهش است، افزودند كه مشکل ترین بخش این طیف، بخش خاکستری(اجتناب مالیاتی) است که ازنظر قانونی و فقهی، اشکالی ندارد اما اپیدمی شدن آن می تواند بازتاب ها و پیامدهای سنگینی داشته باشد.

دكتر الهی عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي دانشگاه مفيد با اشاره به اینکه هنوز در فقه، اندیشه نظام مندی درباره نحوه مواجهه با اپیدمی اجتناب مالیاتی وجود ندارد، قیمت گذاری انتقالی، پرداخت های امتیازی و هزینه بهره را از ابزارهای اجتناب مالیاتی برشمرد. ايشان همچنین کاهش رفاه عمومی و کارآیی، رانت جویی، بی عدالتی مالیاتی و رواج اخلاق بنجامینی را از پیامدهای اجتناب مالیاتی عنوان و تصریح کردندكه درایران مشکل کنونی ما فرار مالیاتی است اما با افزایش تعاملات بین المللی، اجتناب مالیاتی و لنگرگاه های مالیاتی نیز ما را تهدید خواهد کرد. وی با بیان اینکه اجتناب مالیاتی در واقع، حرص و آزمندی را که در فرهنگ قرآن، از شدیدترین رفتارهای ناپسند است، تقویت می کند، در توضیح اخلاق بنجامینی ادامه دادند كه گزاره مهم این اخلاق این است که فضایل به خودی خود ارزشمند نیستند ودرستکاری تا زمانی خوب است که سبب جذب مشتری و ایجاد شهرت شود.
بعد از اتمام ارايه دكتر الهي، هريك از ناقدين نظرات و انتقادات و پيشنهادهاي سازنده خود را درجهت ارتقاي كيفي اين اثر پژوهشي بيان نمودند.
اين نشست با همكاري سازمان امور مالياتي استان قم(هسته پژوهش مالياتي) و مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد.بازگشت           چاپ چاپ