English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست علمی «مهاجرت نخبگان» با حضور دكتر غلامعلی فرجادی برگزار گردید
کد خبر : ۱۴۰۶
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ 
ساعت : ۱۰:۴۵:۴۸

                                       
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، با همكاري مركز مطالعات اقتصادي، نشست علمي با موضوع «مهاجرت نخبگان » با حضور دكتر غلامعلي فرجادي معاونت محترم آموزشي و دانشجويي موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي روز سه شنبه ۱۹ بهمن ۹۵ در سالن دكتر قربان نيا برگزار گرديد.

 

دكتر فرجادي بعد از بيان مقدمه اي در خصوص اهميت سرمايه انساني به اين نكته اشاره نمودند كه بحث مهاجرت نخبگان بحث مهاجرت سرمايه انساني است كه در رشد و توسعه كشورها بسيار موثر است. در واقع در بحث هاي توسعه اي عامل سرمايه انساني بسيار مهم است، چرا كه خروج آن از كشور مادر مي تواند براي رشد اين كشور بسيار آسيب زننده و ورود آن به كشور ميزبان مي تواند بسيار مفيد باشد. به گفته ي ايشان فرار مغزها به معناي مهاجرت افراد متخصص و تحصيل كرده از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته است. پس وقتي از فرار مغزها صحبت مي كنيم خروج افراد از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه را شامل نمي شود. متاسفانه آمار مربوط به مساله فرار مغزها جايي ثبت نمي شود و آمار دقيق و درستي از آن وجود ندارد.همچنين ابهاماتي نيز در تعريف آن وجود دارد.

 

دكتر فرجادي همچنين گريزي به روند تاريخي مهاجرت زده و در اين باره فرمودند مهاجرت به خارج در كنار مهاجرت داخلي (مثل مهاجرت از روستا به شهر ، مهاجرت از شهر به شهر) از گذشته هاي دور وجود داشته است و لزوما ماهيت بد و آسيب زننده اي ندارد. اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه امروزه انقلاب الكترونيك و فناوري اطلاعات سطح آگاهي در همه جوامع را بالا برده است. آگاهي از اطلاعاتي همچون درآمد كشورهاي ديگر، موقعيت هاي شغلي ساير كشورها و … از عوامل بسيار مهم در افزايش مهاجرت نخبگان مي باشد.
ايشان علل موثر بر فرار مغزها را در دو دسته طبقه بندي نمودند كه به صورت فهرست وار بيان مي گردد:
الف) علل رانشي
1- پائین بودن سطح توسعه و درآمد سرانه کشور
2- تفاوت درآمد انتظاری
3- بالابودن نرخ بیکاری به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها
4-عدم تناسب نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار
5- گسترش بی رویه نظام آموزش عالی (مازاد عرضه نیروی کار تحصیل کرده)
6- کمبود امکانات پژوهشی و تقاضا محور نبودن پژوهش ها
7-ضعیف بودن نظام شایسته سالاری در استخدام، ارتقاء و پیشرفت های علمی و حرفه ای
8-محدودیت های مربوط به آزادی های اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی
9- بی ثباتی های سیاسی
ب) علل كششي
1- سطح بالاتر دستمزدها در مشاغل حرفه ای و تخصصی
2- کیفیت بالاتر زندگی
3-امکان کسب تخصص ها و مهارت های پیچیده تر
4- شرایط نسبتاً باثبات تر سیاسی
5- وجود آزادی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیشتر بازگشت           چاپ چاپ