فارسی            
Email |  Library |  eOffice |  eRegisteration |  Food Service |  Publications |  Computer Center  
Home
About Mofid
Education
Departments
Research
Library
Admission
Students
News & Event

Title : همشتمین نشست از سلسله نشست¬های با محوریت نهج البلاغه با عنوان «تصویرآفرینی نهج البلاغه از قرآن»
News Code : ۱۸۱۰
Date : 5/20/2019
Time : 10:2:19
همشتمين نشست از سلسله نشست¬هاي با محوريت نهج البلاغه با عنوان «تصويرآفريني نهج البلاغه از قرآن» در دانشگاه مفيد برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد هشتمين نشست از سلسله نشست¬ها كه براساس تفاهم نامه مشترك ميان دانشگاه مفيد و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و مركز تحقيقات امام علي(ع) با محوريت نهج البلاغه با عنوان« تصويرآفريني نهج البلاغه از قرآن» در تالار گفتگوي دانشگاه مفيد برگزار گرديد.
اين نشست علمي با سخنراني دكتر آزاده عباسي استاديار دانشگاه علوم قرآن و حديث و با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه مفيد وهمچنين چند تن از اساتيد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار گرديد.
سركار خانم عباسي سخنراني خود را در دو محور ارائه نمودند. محور اول در رابطه با خود تصوير آفريني و واژه تصوير آفريني ، پيشينه آن و اينكه اين بحث نسبتا جديد در حوزه مطالعات بلاغي و ادبي كجاست و محور دوم در رابطه با بيانات حضرت امير كه در كتاب نهج البلاغه جمع شده است و با رويكرد بلاغي اين مطالب جمع آوري شده است  و اينكه تصوير آفريني كه از امور مهم بلاغت مي باشد در نهج البلاغه چه جايگاهي دارد و اينكه نهج البلاغه چه تصاويري را از قرآن خلق نموده است. ايشان در ابتداي بحث چنين عنوان كردند كه در مورد تصوير آفريني مي توانيم راجع به موضوعات بسياري در نهج البلاغه كار كنيم؛ همانطور كه الان دانشجويان ما در رابطه با تصوير آفريني در قرآن تقريبا نزديك 15 تا 20 پايان نامه را به راهنمايي خود بنده كار كرده اند. الان فرصتي پيش آمده كه راجع به تصويرآفريني نهج البلاغه از قرآن صحبت كنيم و پيوند بين قرآن و نهج البلاغه را از اين منظر بررسي كنيم.
دكتر عباسي در بيان مفاهيم مرتبط با تصوير آفريني بيان داشتند كه تصوير سازي شاخه اي از هنرهاي كاربردي است كه تصويرگر براي بيان ايده هاي خود از آن استفاده مي نمايد. هنر تصوير سازي تقريبا  از اوخر قرن18 و 19شروع مي شود و دو شاخه دارد؛ يكي تصويرسازي هاي داستاني و ديگري تصويرسازي هاي تبليغاتي. همان چيزي كه امروز در مديا با آن مواجه هستيم ؛ تصاويري خلق مي شود يا به عبارتي ساخته مي شود براي انتقال مفهومي جديد و نو . همچنين در مباحث نشانه شناسي  نيز يك بخش مربوط به تحليل تصاوير تبليغاتي يا داستاني است. در بخش داستاني نكته عميقي وجود دارد و آن اينكه نويسنده داستاني را نوشته و كسي بر اساس آن داستان نوشته شده تصوير مي كشد كه اين تصوير گري است كه در آن سعي مي شود آن داستان به تصوير درآيد. اين تصوير الزاما خود داستان نيست بلكه نقاشي مرتبط است. مثل نقاشي هايي كه براي كودكان در كتاب هاي داستان كشيده مي شود. لذا در تصوير سازي و تصوير گري ذهن يك جولان فكري دارد و خودش هست كه تصوير را مي سازد و مولفه هايي را به صورت قراردادي تصوير مي كند. پس تصويرسازي و تصوير گري ممكن است مفهوم مورد نظر را به خوبي بيان نكنند . اما در تصوير آفريني ابزار آفرينش تصاوير، الفاظ هستند و از كنار هم قرار گرفتن الفاظ با عباراتي مواجه مي شويم كه اين عبارات خود، تصوير مي آفرينند. پس منظور ما از تصوير، عكس و فيلم و نقاشي نيست و طبيعي است كه قلم و رنگ براي آفرينش تصوير به كار نمي روند،  بلكه در تصوير آفريني از كلماتي صحبت مي كنيم كه بار معنايي اين كلمات يك تصوير را به ذهن خواننده منتقل مي كند و آن فرد تصويري كه در ذهن من خواننده ايجاد ميكند با تصويري كه در ذهن ديگري ايجاد مي كند بسيار به هم شبيه است، چون ما از كلمات و خود متن تصاوير را پيدا مي كنيم.
اقسامي از تصوير آفريني شامل: تجسم بخشيدن به حقايق ديني ، تجسم بخشيدن به حالات روحي انسان ها و ديگري به امور روحي و معنوي است. امير المومنين وقتي مي خواهند از قرآن تصوير خلق كنند ، قرآن را به صورت انساني به تصوير مي كشند و ما در تصاوير قرآني آن را مي بينيم. مهم ترين شيوه ها براي تصوير آفريني استفاده از شيوه هاي بلاغي است مانند استعاره ، كنايه تشبيه و تمثيل. بخش ديگري هم كه شايد ظرافت هنري و دقت زيادي در آن وجود دارد ، آفرينش تصاوير با استفاده از حروف و كلمات است. مسأله تصوير آفريني را در عالي ترين حالت خود در قرآن مي بينيم. قرآن براي بيان مطالب خود از زبان تصوير استفاده مي كند. اگر قرآن يك دور با زبان تصويري خوانده شود از جذابيت هاي زيادي برخوردار است. يكي دو نمونه ،مثل فيلم هاي مربوط به ياسين و الرحمن را صدا و سيما سعي كرده انجام دهد كه البته انتقاداتي هم به آن وارد است. از آنجا كه نهج البلاغه امير المونين بعد از قرآن عالي ترين كتابي است كه در حوزه بلاغت با آن آشنا هستيم و سيد رضي هم با رويكرد بلاغي مطالبي را كه امير المونين بيان كردند، جمع كردند . لذا ما مي توانيم نمونه ايي را در نهج البلاغه هم ببينيم. اما تصوير آفريني هاي نهج البلاغه با موضوعات گوناگون قابل بررسي است و البته مهارت علمي زيادي براي فهم همه ي آن لازم است .
از جمله تصوير آفريني هاي نهج البلاغه از قرآن به طور نمونه كمك گرفتن از تصاويري است كه اين تصاوير مربوط است به مظاهر طبيعي است . نمونه ديگر وسايل و ابزار و اموري است كه بشر با آن آشنا ست. 
در پايان حاضرين در جلسه به بحث و تبادل نظر در اين رابطه پرداختند.Back           Print         
 
Mofid University