فارسی            
Email |  Library |  eOffice |  eRegisteration |  Food Service |  Publications |  Computer Center  
Home
About Mofid
Education
Departments
Research
Library
Admission
Students
News & Event

Title : نشست علمی با عنوان "همكاری های اقتصادی با كشورهای نفتی به بهانه انتشار كتاب « از اوپك تا ادپ »"
News Code : ۱۸۰۹
Date : 5/20/2019
Time : 10:34:13

نشست علمي با عنوان "همكاري هاي اقتصادي با كشورهاي نفتي به بهانه انتشار كتاب « از اوپك تا ادپ »"در دانشگاه مفيد برگزار گرديد.
به گزارش روبط عمومي دانشگاه مفيد، به همت مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد نشستي با عنوان همكاري هاي اقتصادي با كشورهاي نفتي به بهانه انتشار كتاب « از اوپك تا ادپ » روز سه شنبه 10 ارديبهشت ماه 98 در تالار گفتگوي دانشگاه مفيد برگزار گرديد .در اين جلسه دكتر علي بهواد دكتري اقتصاد از دانشگاه نيس فرانسه و نويسنده كتاب، دكتر علي محمد حكيميان ، رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد حقوق و متخصص حقوق نفت، خانم دكتر نساء زاهدي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و استاد علوم سياسي و روابط بين الملل و همچنين دكتر مجتبي باقري تودشكي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد ، استاد اقتصاد و متخصص حوزه اقتصاد انرژي حضور داشتند. مديريت جلسه را نيز دكتر ابوالفضل پاسباني دكتري اقتصاد و استاد دانشگاه مفيد به عهده داشتند.
دكتر پاسباني در ابتداي شروع نشست اين نكته را يادآورد شدند كه اين جلسه به منظور نقد و بررسي كتاب برگزار نگرديده بلكه در اين كتاب ايده اي مطرح شده است كه پرداختن به اين ايده مي تواند در خيلي از مسائل متنوع كشور راهگشا باشد و لذا ما از خيلي از اساتيد محترم در رشته هاي هم جوار اقتصاد از جمله حقوق و علوم سياسي خواستيم كه ما را راهنمايي كنند كه اگر مقرر گردد اين ايده تشكيل سازمان همكاري منطقه اي به نام ادپ عملياتي شود چه پيش زمينه هايي را لازم دارد.
دكتر علي بهواد در رابطه با نحوه ي شكل گيري ايده ي ادپ در ذهنشان و اينكه عملياتي شدن آن چه ضرورتي دارد چنين عنوان نمودند كه اولا ايشان وقت بسيار زيادي را براي تنظيم اين كتاب اختصاص دادند و  به موضع مهمي پرداختند و در اين كتاب نشان مي دهند كه با شكل گيري اوپك درآمدهاي بسيار زيادي نصيب كشورهاي عضو گرديده است ولي اين درآمدهاي زياد رفاه و توسعه زيادي را به همراه نياورده است و ايشان علت العلل را نبود امنيت كافي در منطقه دانسته اند كه موجب شده تا اين منابع سرشار نفتي صرف امور ديگري شود.
دكتر حكيميان در اين رابطه پيشنهادات ارزنده اي ارائه فرمودند كه به ارتقاي متن كتاب كمك خواهد كرد . به طور خلاصه محور سخنان ايشان  چنين بود كه مطالب در كتاب مفصل بود و شايد اين مانع طرح اصل بحث شده و شايد كتاب كوچك از نظر تأثير گذاري بر خواننده بهتر باشد، مفهوم توسعه يافتگي در اين كتاب نيازمند تبيين است و يا برخي از آمارها نيازمند به روز رساني است و همچنين مي بايد به نقش آژانس اتمي نيز در عملكرد اوپك اشاره مي شد. توصيف در اين كتاب پر رنگ است و بايد وزن تحليل نيز گسترش يابد.  همچنين خانم دكتر زاهدي مطالب ارزنده اي را در مورد اينكه چرا ما در همكاري هاي اقتصادي منطقه اي با موانعي مواجه هستيم  ارائه نموده و عنوان كردند كه در حوزه سياست به خصوص سياست داخلي بايد اصلاحاتي صورت پذيرد تا ما شاهد اوج گرفتن همكاري هاي منطقه اي باشيم. ايشان اقتصاد سياسي نفت را واجد اهميت دانسته و توجه به اين موضوع  را در منطقه اي كه جمعيت آن رو به تزايد و منابع آن محدود است حائز اهميت بسيار دانستند . ايشان تأكيد داشتند كه خود دولت و دولت سالاري مسئله كشورهاي جهان سوم است و دولت هايي با نظم دسترسي محدود و رانتي را غير پاسخ گو دانسته و كشورهاي مرفه منطقه را بيشتر كشورهاي مرفه و رشد يافته دانسته و عنوان نمودند كه اين كشورها توسعه يافته نيستند. دكتر باقري نيز در زمينه مسائل اقتصادي نفت و اقتصاد انرژي مطالب ارزنده اي را عنوان نمودند.
در ادامه نيز حاضرين به بحث و تبادل نظر در اين زمينه پرداختند و در پايان تعدادي كتاب از طرف دكتر بهواد به حاضرين در جلسه اهدا گرديد. 
Back           Print         
 
Mofid University